Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Midlertidig periode med udvidet ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom

Fra den 1. januar 2016 til og med den 31. december 2017 er retten til sygedagpenge udvidet for personer med en livstruende, alvorlig sygdom.

Beskæftigelsesministeren fremsatte den 11. november 2015 L 55: Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.).

Lovforslaget blev vedtaget den 21. december 2015, og træder i kraft den 1. januar 2016.

Med loven er reglerne for personer, som får en livstruende, alvorlig sygdom, ændret således, at:

  • en person, som har en livstruende, alvorlig sygdom, og som opfylder beskæftigelseskravet overfor kommunen, får ret til sygedagpenge fra kommunen, uanset om personen på første fraværsdag har modtaget sygedagpenge i en periode på mere end 22 uger inden for de 9 forudgående kalendermåneder.
  • en person, der er overgået til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, og som under jobafklaringsforløbet får en livstruende, alvorlig sygdom, og som opfylder beskæftigelseskravet overfor kommunen, får ret til sygedagpenge fra kommunen.

Det er i begge tilfælde en betingelse, at personen opfylder beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen. Det er endvidere en betingelse, at en læge har vurderet, at personen har en livstruende, alvorlig sygdom.

Personer i et jobafklaringsforløb, som før den 1. januar 2016 af en læge har fået konstateret en livstruende, alvorlig sygdom, er også omfattet af de nye regler. Personen kan overgå til sygedagpenge fra kommunen, hvis beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen er opfyldt den 1. januar 2016.

Bemærk, at i denne situation er det således ikke en betingelse, at beskæftigelseskravet skal være opfyldt på det tidspunkt, hvor det konstateres, at personen har en livstruende, alvorlig sygdom.

Personen skal senest anmode om sygedagpenge den 1. marts 2016 for at overgå med virkning fra den 1. januar 2016. Perioden er valgt for at sikre en rimelig frist for personer, der er omfattet af bestemmelsen, til at tage stilling til, om de ønsker at overgå til sygedagpenge og til at anmode kommunen herom. Kommunerne skal orientere personer, som er på jobafklaringsforløb om de nye regler.

Reglerne er indført som en midlertidig ordning fra den 1. januar 2016 til og med den 31. december 2017.

Se Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings skrivelse af 21. december 2015 til kommunerne (pdf) (nyt vindue)    

Den vedtagne lov og lovforslaget med bemærkninger kan ses på Folketingets hjemmeside.

Sidst opdateret 13. jul 2016