Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Vurdering af uarbejdsdygtighed

En sygemeldt skal være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom for at have ret til sygedagpenge. Det gælder også for retten til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

For at have ret til sygedagpenge eller et jobafklaringsforløb skal den sygemeldte være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom efter sygedagpengelovens § 7.

Vurderingen af, om en borger er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, sker på grundlag af en samlet vurdering af sygdommen og dens indvirkning på borgerens arbejdsevne.

Det er den sygemeldtes kommune som løbende skal vurdere, om den sygemeldte er uarbejdsdygtig efter sygedagpengeloven, og kommunen har ansvar for, at sagen oplyses tilstrækkeligt inden den træffer en afgørelse.

Ankestyrelsens undersøgelser af området

Ankestyrelsen har gennemført en praksisundersøgelse af kommunernes anvendelse af sygedagpengelovens § 7. I praksisundersøgelsen beskriver Ankestyrelsen gældende regler og relevant praksis på området. Derudover gennemgår Ankestyrelsen konkrete eksempler på rigtige og forkerte afgørelser.

Læs Ankestyrelsens praksisundersøgelse (nyt vindue)

Som et supplement til praksisundersøgelsen har Ankestyrelsen undersøgt kommunernes sagsbehandling i forbindelse med vurdering af uarbejdsdygtighed. Undersøgelsen belyser kommunernes organisering og sagsbehandlingsgange, og gennem case-beskrivelser giver undersøgelsen konkrete eksempler på kommuner som oplever, at deres sagsbehandlingsgang har bidraget positivt til arbejdet med vurderingen af uarbejdsdygtighed.

Læs Ankestyrelsens undersøgelse af sagsbehandlingen (nyt vindue)

Undersøgelserne er udgivet i april 2016.

Vejledning om vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og sager om jobafklaringsforløb

STAR har på baggrund af tidligere vejledninger om sygedagpengelovens § 7, Ankestyrelsens praksisundersøgelse og relevante principafgørelser, lavet en samlet beskrivelse af reglerne i sygedagpengelovens § 7.

Læs vejledningen på retsinformation.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret 9. sep 2016

Kontakt

Arbejdsmarkedsydelser

star@star.dk