Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Formål med arbejdsmarkedsbalancen

  • Send to a friend
  • Print Page

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i jobcentre, arbejdsløshedskasser, hos andre aktører og i beskæftigelsesregionerne. Den skal give information om jobmulighederne i regionen til brug for vejledning af arbejdssøgende. Derudover skal den give beskæftigelsesregionerne overblik over beskæftigelsessituationen til brug for overvågningen af beskæftigelsesindsatsen og betjeningen af de regionale beskæftigelsesråd.

Arbejdsmarkedsbalancens udformning
Arbejdsmarkedsbalancen viser jobmulighederne for cirka 1.000 stillingsbetegnelser i hver af de fire beskæftigelsesregioner. Den udarbejdes på grundlag af en række kvantitative data, som fortæller om udbud og efterspørgsel på arbejdskraft i regionerne.

Arbejdsmarkedsbalancens jobmuligheder er kategoriseret i rigtig gode jobmuligheder, gode jobmuligheder og mindre gode jobmuligheder.

Til de tre kategorier, der siger noget om jobmulighederne, hører de fem såkaldte balancekategorier, der siger noget om forholdet mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft: Overskud af arbejdskraft, Balance mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft, Paradoksproblemer, Mangel på arbejdskraft og Tværgående og strukturel mangel på arbejdskraft.

Arbejdsmarkedsbalancen anvendes som grundlag for at administrere to ordninger:

  • Voksenlærlingetilskudsordningen
  • Opkvalificering i opsigelsesperioden