Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Job med løntilskud

Ansættelse med løntilskud er et tilbud for ledige med ret til at blive aktiveret.

Formålet er at give den ledige nye kompetencer, erfaringer og kontakter og dermed et bedre udgangspunkt for at søge job.

Man kan blive ansat med løntilskud i både private og offentlige virksomheder.

Bemærk, at der er forskellige regler for private og offentlige virksomheder. Også at der er særlige regler for fx handicappede og personer på sygedagpenge.

Generelt skal man have været ledig i 6 måneder for at komme i løntilskud. Der er dog fx. mulighed for at det sker tidligere, hvis man er over 50 år, er enlig forsørger eller ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse.

Pr. 1. januar 2020 er der trådt nye regler i kraft. I den forbindelse vil den max. periode man kan være i løntilskud hos samme arbejdsgiver afhænge af, hvilken målgruppe man er i. Jobparate ledige kan max. være 6 måneder i løntilskudsjob hos private arbejdsgivere og max. 4 mdr. hos offentlige arbejdsgivere. Aktivitetsparate ledige kan være 6. mdr. i et løntilskudsjob hos såvel private som offentlige arbejdsgivere og der kan på baggrund af en konkret vurdering forlænges i op til 12 mdr. Der er ingen varighedsbegrænsning for førtidspensionister.

Få et hurtigt overblik over de nye regler for privat og offentligt løntilskud med hensyn til målgrupper, løn- og arbejdsvilkår, krav om ledighedsanciennitet, max. periode i forløb mv.

Lynoversigt over løntilskud og tilknyttet regelsæt pr. 1. januar 2020 (pdf) (nyt vindue)

Regler om løntilskud hos private virksomheder

Hvis man ansættes med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, får man almindelig overenskomstmæssig løn, pension og arbejdstid.

Det er ikke muligt at få tilskud til transport.

Arbejdsgiveren modtager pr. 1. januar 2021 et løntilskud på 82,90 kr. pr. time.

Regler om løntilskud hos offentlige virksomheder

Personen i løntilskudsjob får en fast timeløn, som pr. 1. januar 2021 er på 130,99 kr. og man får udbetalt løn, som svarer til ens ydelse som ledig. Dog får man fuld pension af den løn, man ville have fået, hvis man havde været almindeligt ansat.

Arbejdstiden fastsættes individuelt, men vil fx for en fuldtidsforsikret være på 37 timer.

Det er også muligt at få tilskud til transport.

Arbejdsgiveren får pr. 1. januar 2021 et løntilskud 120,40 kr. pr. time.

Yderligere om løntilskudsordningen

Der er andre regler på området, som skal være opfyldt, før et tilbud om løntilskud kan godkendes. Det drejer sig blandt andet om:

  • En person ansat med løntilskud må ikke erstatte almindeligt ansatte medarbejdere og ved ansættelsen med løntilskud skal der være tale om merbeskæftigelse (nettoudvidelse).
  • Der skal være et rimeligt forhold imellem antallet af ordinært ansatte og personer ansat i løntilskud eller virksomhedspraktik/nytteindsats. Se oversigt over, hvem der tæller med, hvornår i nedenstående skema.
  • En tillids-/medarbejderrepræsentant for medarbejderne på arbejdspladsen er med til at sikre, at reglerne overholdes.
  • Man kan ikke komme i løntilskud i den virksomhed, man senest har været ansat i (herunder ansat med løntilskud), eller som er ejet af fx ens ægtefælle.

Arbejder du professionelt med området kan du med fordel læse mere i vejledningen om løntilskud, som du finder på retsinformation eller ved at klikke på linket nedenfor. Du kan også se svar på nogle af de spørgsmål vi ofte får i styrelsen i menuen til venstre.

Vejledning om løntilskud (december 2019) (nyt vindue)

Hvis du ønsker yderligere information og vejledning om løntilskud, skal du kontakte dit jobcenter.

VITAS

Det er nu blevet nemmere at anmode om at få oprettet en løntilskudsstilling, et praktikforløb eller tilskud til et voksenlærlingeforløb i din virksomhed.

VITAS erstatter udvekslingen af en lang række blanketter og tilbyder din virksomhed en digital, brugervenlig og dialogbaseret løsning, der sparer tid og ressourcer – både for dig og jobcentret.

Læs mere om VITAS (nyt vindue)

Object reference not set to an instance of an object.

Sidst opdateret: 04-05-2021