Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Jobrotationsordningen

Formålet med jobrotationsordningen er at tilskynde virksomheder til at opkvalificere deres medarbejdere og samtidig give ledige mulighed for at få konkret erhvervserfaring og et netværk på en rigtig arbejdsplads.

I praksis betyder ordningen, at en virksomhed kan sende en medarbejder i videreuddannelse eller opkvalificering i en kortere eller længere periode. I denne periode får en ledig mulighed for at fungere som vikar for medarbejderen. Virksomheden udbetaler sædvanlig løn til den ansatte i hele uddannelsesperioden samt evt. kursusudgifter eller deltagerbetaling. Vikaren skal modtage overenskomstmæssig løn for de timer, som vedkommende er ansat i.

Vikaren skal have været ledig i mindst 6 måneder og være godkendt af jobcenteret. Jobcenteret hjælper desuden også med at finde og opkvalificere vikaren, hvis der skønnes at være et behov for det.

Jobrotationsydelse til virksomheden

Offentlige og private arbejdsgivere som sender beskæftigede, der ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en mellemlang videregående uddannelse, af sted på efteruddannelse, har ret til at få udbetalt jobrotationsydelse af jobcentret, når der samtidig ansættes en ledig som vikar for de beskæftigede.

I 2020 er jobrotationsydelsen 190,44 kr. pr. time for både offentlige og private virksomheder.

Vejledning om jobrotation (nyt vindue)

Til borgere

Hvis du ønsker mere information og vejledning om jobrotationsordningen, skal du kontakte dit jobcenter.

Sidst opdateret: 26-08-2020