Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Værktøjer til dagpengereformen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil udvikle værktøjer i forbindelse med implementeringen af dagpengereformen.

På denne side kan du finde information om de værktøjer, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udvikler i forbindelse med dagpengereformen.

Video om den digitale visning af dagpengetællerne på jobnet.dk

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udgivet en video til dagpengemodtagere, som giver en generel introduktion til visningen af dagpengetællerne.

Videoen kan tilgås både som en samlet video, eller man kan vælge at se den generelle introduktion og overblik over regler og de nye muligheder i forbindelse med dagpengetællere. Man kan også gå direkte til en video, som gennemgår, hvordan tællerne vises på jobnet.dk, når man som dagpengemodtager er logget ind på 'Min side'.

Se videoen om den digitale visning af dagpengetællerne på jobnet.dk (nyt vindue)

Handouts om den digitale visning af dagpengetællerne

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet handouts, som er en papirudgave af video om den digitale visning af dagpengetællerne på jobnet.dk.
”Hand-out” kan udleveres til dagpengemodtagerne i jobcentrene eller i a-kassen.

Handouts om den digitale visning af dagpengetællerne på jobnet.dk (nyt vindue)

Pjecer om dagpengereformen

Styrelsen har udarbejdet to borgerrettede printselv-pjecer, som sætter fokus på de nye, centrale mekanismerne samt de generelle regler i dagpengereformen.

Pjecerne ”Nyt dagpengesystem. En kort introduktion til centrale regler og muligheder” og ”Nyt dagpengesystem. Yderligere informationer om regler og muligheder”

Udvikling af onlineredskab

Onlineredskabet skal give borgere overblik over eget dagpengeforbrug og de nye regler for genoptjening af dagpengeretten. Målet er at understøtte borgere i at handle på de muligheder, som indføres med dagpengereformen.

Læs mere om onlineredskabet

Ny model for bedre kontrol med udbetalingen af dagpenge

Kontrol med udbetalingen af ydelser skal ske så tidligt som muligt i udbetalingsprocessen. På hvert trin i sagsbehandlingen skal a-kassen foretage en række nærmere fastlagte kontroller, f.eks. om er sket korrekt fradrag i dagpengene. Et andet væsentligt element i den fremtidige elektroniske kontrol er baseret på, at alle a-kasser skal have ensartede tællere. En "tæller" er en konkret oplysning om et medlems rettigheder i dagpengesystemet, hvor formålet er at sikre, at alle a-kasser gennemfører udbetalingen af ydelser mv. ens.

Læs mere om kontrolmodellen (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 26-04-2018