Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Værktøjer til kontanthjælpsreformen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet en række værktøjer i forbindelse med implementeringen af kontanthjælpsreformen.

På denne side kan du finde information om de værktøjer, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet i forbindelse med kontanthjælpsreformen. Det drejer sig om:

Startpakken fra "Flere skal med"

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i forbindelse med satspuljeinitiativet "Flere skal med" udarbejdet en række produkter, som kommunerne kan anvende i arbejdet med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Startpakken indeholder blandt andet materiale om arbejdet med ordinære løntimer og inspiration til arbejdet med borgernes cv. Hele startpakken kan findes her.

Inspirationspjece om ordinære løntimer

Inspiration til borgernes CV

Pjece om 5 hypoteser om progression

Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere

Arbejds- og opfølgningsaftale (pdf) (nyt vindue)

Pjece til borger om projektet (pdf) (nyt vindue)

Samtaleguide (pdf) (nyt vindue)

Visitationsguide (pdf) (nyt vindue)

Forberedelsestjekliste - er jobcentret klar? (pdf) (nyt vindue)

Ledelsesoplæg - indsatsmodel og rammer (pdf) (nyt vindue) 

Ledelsesoplæg - viden og erfaringer (pdf) (nyt vindue)

Guide til den gode ungeindsats i jobcentrene

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en guide til jobcentrene om den gode ungeindsats. Guiden tager udgangspunkt i de erfaringer og den viden, der er opbygget gennem indsatser og forsøg i de tre år, der er gået, siden kontanthjælpsreformen ændrede rammerne for jobcentrenes ungeindsats.

Den nye guide beskriver, hvad der virker i indsatsen for de unge, såvel de uddannelsesparate som de aktivitetsparate. Guiden giver ideer til, hvordan jobcenteret kan følge med i indsatsen via data og målinger, og guiden kan anvendes som inspiration, når jobcentrene tilrettelægger ungeindsatsen.

Guiden er målrettet den strategiske ledelse af ungeindsatsen i jobcentrene. Men den indeholder relevant viden og inspiration til alle, der arbejder med at få unge i uddannelse eller job.

Den gode ungeindsats i jobcentrene

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i samarbejde med YouTuberen Armin produceret en film til de unge om at få en uddannelse – og hvor man får hjælp til at vælge uddannelse.

Den gode ungeindsats 2017 (link til Youtube) (nyt vindue)

Inspirationspjecen "Hvordan opnår borgere i kanten af arbejdsmarkedet ordinære løntimer?" (2017)

Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering har udarbejdet en pjece, der giver inspiration til, hvordan man som kommune kan arbejde mere målrettet med at skabe ordinære løntimer til borgere i kanten af arbejdsmarkedet. Pjecen indeholder eksempler fra kommuner, samt tjekliste med opmærksomhedspunkter og lovgivning, som er vigtige i processen for at komme godt i gang.

Inspirationspjecen - "Hvordan opnår borgere i kanten af arbejdsmarkedet ordinære løntimer?

Supplerende cases fra kommuner:

Case fra Hedensted: Sådan samarbejder Jobcenter Hedensted med de lokale virksomheder om at skabe job med få ordinære timer (pdf) (nyt vindue)

Case fra Aarhus: Sådan hjælper jobcenter Aarhus aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere på vej med beskæftigelse (pdf) (nyt vindue)

Case fra Vejle: "Vi er ikke et praktikcenter - vi er et jobcenter" (pdf) (nyt vindue)  

Vejledning til STARs digitale profilafklaringsværktøj

Styrelsen har udviklet et digitalt profilafklaringsværktøj, som kan understøtte visitationen ved at give sagsbehandleren en indikation af, hvilke unge, der er åbenlyst uddannelsesparate og hvilke unge, der er i risiko for langtidsledighed.

STARs digitale profilafklaringsværktøj

Tre nye reformer – samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Styrelsen og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har udarbejdet en pjece om samspillet mellem kontanthjælpsreformen, erhvervsuddannelsesreformen og beskæftigelsesreformen. De tre reformer stiller øgede krav til samarbejdet på tværs af uddannelses- og beskæftigelsessystemet. Pjecen skal give jobcentre, a-kasser, erhvervsskoler og vejledere mere viden om, hvordan reformerne spiller sammen.

Tre nye reformer – samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen (pdf) (nyt vindue)

Overblik over hovedreglerne for tidspunkter for kontaktforløb og aktive tilbud

Styrelsen har udarbejdet en oversigt, der viser hovedregler for tidspunkter for kontaktforløb og aktive tilbud for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere.

Overblik over tidspunkter for kontaktforløb og aktive tilbud for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere (pdf) (nyt vindue)


Guide om indsatsen til personer med en psykisk lidelse

Styrelsen har udarbejdet en guide til indsatsen for personer med en psykisk lidelse.

Guide om indsatsen til personer med en psykisk lidelse (pdf) (nyt vindue)


Praksisark omkring den jobrettede samtale (2016)

Hyppige og jobrettede samtaler er som følge af det intensiverede kontaktforløb et af de vigtigste redskaber, jobkonsulenter har til at bistå dagpengemodtagere med at komme i job.

Praksisarkene er inspiration til medarbejdere og ledere om afholdelse af den jobrettede samtale og er udviklet i forbindelse med projekt Jobrettet samtale bølge 1.


Inspiration til den jobrettet samtale

Sidst opdateret: 20-03-2018