Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Evalueringer af kontanthjælpsreformen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering arbejder løbende med evalueringer af reformen.

Som led i styrelsens opfølgning på reformen er der blevet udarbejdet en række evalueringer af reformen.

Analyser af sanktionsområdet for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere (2016)

Der er udarbejdet tre analyser om sanktionsområdet for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere. Deloitte har gennemført en kvalitativ analyse af kommunernes administration af sanktionsreglerne ved Deloitte. Beskæftigelsesministeriets Analyseenhed har gennemført en analyse af effekter af sanktionsregler.

Analyser af sanktionsområdet for uddannelses- og kontanthjælpsområdet

Analyse af unge kontanthjælpsmodtageres tilgang til og fastholdelse i uddannelse (2016)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt, om unge kontanthjælpsmodtagere i højere grad tilgår og fastholdes i uddannelse efter kontanthjælpsreformen i 2014.

Analyse af unge kontanthjælpsmodtageres tilgang til og fastholdelse i uddannelse

Evaluering af kommunernes implementering af kontanthjælpsreformen i 2014 - Status 1 år efter reformens ikrafttrædelse (2016)

Mploy udarbejdede for STAR en evaluering af kommunernes implementering af kontanthjælpsreformen.

Evaluering af kommunernes implementering af kontanthjælpsreformen i 2014 (nyt vindue)

Effektanalyse af kontanthjælpsreform for unge mellem 25-29 år (2016)

Beskæftigelsesministeriet har undersøgt effekterne af kontanthjælpsreformen for unge mellem 25 og 29 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Effektanalyse af kontanthjælpsreform for unge mellem 25-29 år (nyt vindue)

Evaluering af nytteindsats (2015)

DAMVAD har for STAR gennemført en kvalitativ evaluering af nytteindsats. Hovedformålet med evalueringen er at undersøge, hvordan ordningen anvendes af kommunerne og fungerer i praksis.

Evaluering af nytteindsats (nyt vindue)

Effektanalyse af virksomhedspraktik for voksne kontanthjælpsmodtagere (2015)

Beskæftigelsesministeriet har undersøgt effekterne af virksomhedspraktik i forhold at få ledige kontanthjælpsmodtagere i job.

Effektanalyse af virksomhedspraktik for voksne kontanthjælpsmodtagere (nyt vindue)

Effekten af nytteindsatsen for unge i kontanthjælpssystemet (2015)

Beskæftigelsesministeriet har undersøgt, om nytteindsatsen medvirker til, at unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere hurtigere kommer i job eller uddannelse.

Effekten af nytteindsatsen for unge i kontanthjælpssystemet (nyt vindue)

Kvantitativ evaluering af nytteindsats (2014)

STAR har evalueret om nytteindsats anvendes efter hensigten. Ved hjælp af en kvantitativ tilgang belyses det, i hvilket omfang kommunerne benytter ordningen, for hvilke grupper den benyttes. Analysen undersøger endvidere, hvor mange uger nytteindsatsforløbene varer, og hvor mange timer som de berørte personer er i nytteindsats.

Kvantitativ evaluering af nytteindsats (nyt vindue)

Effektanalyse af ungeinitiativerne i kontanthjælpsreformen (2014)

Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en effektanalyse, der har til formål at svare på, om kontanthjælpsreformen har ændret adfærden blandt unge kontanthjælpsmodtagere.

Effektanalyse af ungeinitiativerne i kontanthjælpsreformen (nyt vindue)

Sidst opdateret: 09-03-2018