Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Evidensbaseret viden om kontanthjælpsreformen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering indsamler og udvikler viden om den aktive beskæftigelsesindsats i relation til kontanthjælpsreformen.

Styrelsen arbejder systematisk med at indsamle og udvikle viden om reformen herunder, hvilke effekter de forskellige indsatser har.

Evaluering af empowermentprojektet (2017)

Deloitte har for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering evalueret ’Empowermentprojektet’. Evalueringen har blandt andet ført til fem hypoteser, om hvordan det kan sætte virksomme mekanismer i gang, når borgeren får større indflydelse på sit eget forløb. 

Evaluering af empowermentprojektet

Evaluering af Brobygning til Uddannelse (2016)

CeFU og Metrica har for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering evalueret videnpiloten ’Brobygning til Uddannelse’ der viser, at brobygning mellem jobcentre og erhvervsuddannelser har markant effekt på at få unge i uddannelse.
 
Evaluering af brobygning til uddannelse

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats – Carsten Koch-udvalget (2015)

Koch-udvalgets udredning af den aktive beskæftigelsesindsats "Nye veje mod job – for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet".

Læs mere om rapporten på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside (nyt vindue)

Analyse af drivkræfter og barrierer for den virksomhedsrettede indsats for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere (2015)

Damvad har for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering undersøgt drivkræfter og barrierer for den virksomhedsrettede indsats til ikke-arbejdsmarkedsparate borgere.

Analyse af drivkræfter og barrierer

Effekterne af økonomiske incitamenter i beskæftigelsespolitikken (2015)

KORA har for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejdet et review, der opsamler den væsentligste og mest relevante viden fra dansk og udenlandsk forskningsbaseret litteratur om økonomiske incitamenters påvirkning på lediges overgang til beskæftigelse.

Effekterne af økonomiske incitamenter

Evaluering af mentorforsøget til unge udsatte kontanthjælpsmodtagere (2013)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet et kontrolleret forsøg, hvor formålet har været at afdække effekten af at bruge mentorstøtte i op til et år i forhold til at hjælpe udsatte unge tættere på uddannelse eller job.

Evaluering af mentorforsøget

Effekter af beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser for ikke-vestlige ledige indvandrere (2013)

KORA har for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sammenfattet eksisterende viden omkring uddannelses- og beskæftigelseseffekter af en bred vifte af indsatser over for ikke-vestlige indvandrere, der er på indkomsterstattende ydelser, men som ikke er uden for arbejdsmarkedet.

Effekter af beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser for ikke-vestlige ledige indvandrere

Effekter af mentorstøtte for udsatte ledige (2012)

SFI har for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering redegjort for den viden, der findes om effekten af mentorstøtte på ordinær beskæftigelse for udsatte ledige.

Analyse af mentorstøtte for udsatte ledige (sfi.dk) (nyt vindue)

Effekter af virksomhedsrettet aktivering for udsatte ledige (2012)

SFI har for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i rapporten redegjort for den viden, der findes om effekten af virksomhedsrettede indsatser for udsatte ledige.

Effekter af virksomhedsrettet aktivering for udsatte ledige (sfi.dk) (nyt vindue)

Indsatser for personer med affektive sindslidelser eller angstsygdomme (2012)

Overlæge Lene Eplov og seniorforsker Lisa Korsbek har udarbejdet et review, der opsamler den væsentligste og mest relevante viden fra dansk og udenlandsk forskningsbaseret litteratur om tilbagevenden til arbejde hos personer med affektive sindslidelser (depression og bipolar sindslidelse) eller angstsygdomme.

Indsatser for personer med affektive sindslidelser eller angstsygdomme

Review om effekter af beskæftigelsesindsatser til personer med svær psykisk sygdom (2011)

Thomas Christensen og Merete Nordentoft præsenterer en gennemgang af beskæftigelsesindsatser til personer med svær psykisk sygdom og effekter af disse, samt kendte prædiktorer for målgruppens tilknytning til det ordinære arbejdsmarked.

Effekter af beskæftigelsesindsatser til personer med svær psykisk sygdom  (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 19-07-2018