Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Praksisundersøgelser af kontanthjælpsreformen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering indsamler løbende praksisundersøgelser af kontanthjælpsreformen område.

For at sikre en ensartet implementering af reformen over hele landet er der gennemført en række praksisundersøgelser. Undersøgelserne ser nærmere på, hvordan reformen udmøntes af kommunerne i praksis.

Praksisundersøgelse om kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen (2015)

Ankestyrelsen har for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering undersøgt, om unge under 30 uden uddannelse får den rigtige hjælp af kommunen og visiteres korrekt, når de søger om hjælp til forsørgelse.

Praksisundersøgelsen (nyt vindue)

Sidst opdateret: 07-03-2018