Folkepensionsalderen nu og fremover

Folkepensionen er aktuelt 65 år. Pensionsalderen bliver gradvist forhøjet til 67 år i perioden 2019-2022 og reguleres yderligere til 68 år i 2030.

Folkepensionsalderen nu og fremover

Folkepensionen er aktuelt 65 år. Pensionsalderen bliver gradvist forhøjet til 67 år i perioden 2019-2022 og reguleres yderligere til 68 år i 2030.

Folkepensionsalderen reguleres hvert 5. år med virkning pr. 1. januar i kalenderåret 15 år efter. Det skete første gang i 2015 med virkning fra 2030. Den næste regulering finder sted i 2020 med virkning fra 2035, derefter i 2025 med virkning fra 2040, osv.

Folkepensionsalderen beregnes på grundlag af udviklingen i levetiden. Den beregnede folkepensionsalder skal dog vedtages af Folketinget, før den får virkning.

Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Folkepensionsalderen i perioden frem til 2034 er vedtaget af Folketinget.

Folkepensionsalderen fra 2035 og frem er skøn baseret på DREAMs og Danmarks Statistiks prognose for udviklingen i levetiden.

     

Folkepensionsalderen forhøjes med virkning fra 1. januar til:

 

 Folkepensionsalder gældende for følgende personer:

 Fra 1. januar Folkepensionsalder For personer født efter:
2019 65,5 1. januar 1954-
2020 66 1. juli 1954-
2021 66,5 1. januar 1955-
2022 67 1. juli 1955-
2030 68 1. januar 1963-
2035* 69 1. januar 1967-
2040* 70 1. januar 1971-
2045* 71 1. januar 1975-
2050* 72 1. januar 1979-
2055* 73 1. januar 1983-
2060* 73,5 1. januar 1987-
2065* 74 1. juli 1991-
2070* 74,5 1. januar 1996-
2075* 75 1. juli 2000-
2080* 75,5 1. januar 2005-
2085* 76 1. juli 2009-
2090* 76,5 1. januar 2014-
2095* 77 1. juli 2018-
2100* 77,5  1. januar 2023-

 *Folkepensionsalderen fra 2035 er skøn og skal først vedtages af Folketinget.

Eks. En person født 25. juni 1981 er født efter 1. januar 1979 (jf. tabel), dvs. at pågældendes folkepensionsalder mindst er 72 år. Da pågældende ikke er født efter 1. januar 1983 (næste række), er pågældendes folkepensionsalder derfor 72 år.

Sidst opdateret: 28 feb 2018