Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Uddannelse i IPS

IPS er baseret på otte principper og alle medarbejdere, der arbejder med IPS, bør kende og forstå disse principper og de tilhørende værktøjer. STAR tilbyder i samarbejde med et landsdækkende korps af IPS-ambassadører basisuddannelse i IPS og online temamøder om IPS.

Basisudannelsen i IPS

Uddannelsen afholdes løbende i alle fem regioner og varetages af IPS-ambassadørerne i samarbejde med IPS-trainers. IPS-trainers er erfarne IPS-konsulenter og nøglepersoner fra psykiatrien, der er uddannet til at varetage undervisning i IPS-metoden. Kontakt IPS-ambassadøren i din region for mere information og tilmelding. Se kontaktoplysninger her:

IPS-ambassadørkorpset

Basisuddannelsen er for alle medarbejdere i kommuner og psykiatri, der indgår i IPS-samarbejdet. Nærmeste ledere opfordres til at deltage i basisuddannelsen, så de kan understøtte medarbejdere i brug af metoden. Deltagerne fra psykiatrien skal deltage på den første dag, mens IPS-konsulenterne og deres nærmeste leder skal deltage i alle uddannelsesdage.

Indhold i uddannelsen

Et basisforløb består af to undervisningsdage. Undervisningsformen er praksisnær, og deltagerne får mulighed for at arbejde med konkrete værktøjer. Der vil i forløbet være fokus på bl.a. evidens, mindset, samarbejde og sagssparring.

Dertil kan uddannelsen suppleres af én dags følordning, hvor en ny IPS-konsulent følger en erfaren IPS-konsulent på en almindelig arbejdsdag, for at lære, hvordan metoden bliver anvendt i praksis.

I basisudannelsen for IPS er der to dage med forskelligt indhold og en særskilt følordning for IPS-konsulenten.

Webinarer i det første halvår 2024

I løbet af den første halvdel af 2024 vil der blive afholdt fem forskellige webinarer fra slut februar til start juli. Du kan læse om hvert webinar her.

 

Samarbejdet mellem IPS-konsulenten og deltagerne i IPS: Mindset og rolle som IPS-konsulent v/ Johannes Juhl Patursson, IPS-ambassadør i Region Sjælland

Hvordan møder man som IPS-konsulent bedst deltagerne i IPS? Hvilken rolle har man som IPS-konsulent over for deltagerne? Og hvordan har tidligere deltagere oplevet samarbejdet?

Dato: 27. februar kl. 13.30-14.45

Klik her for at deltage i webinaret

Hent kalenderinvitation (åbn ics fil og gem i kalender)

Den motiverende samtale: Hvad er motivation og hvordan lykkes vi med at få IPS-deltagerne til at sætte ord på, hvad de gerne vil? v/ Sine Møller, cand.psych. (aut) fra Bedre Mestring

Den Motiverende Samtale er en evidensbaseret samtaleteknik, der kan anvendes til at hjælpe deltagerne i IPS til at sætte ord på deres ønsker. Få konkrete værktøjer til, hvordan du i højere grad lykkes med at involvere deltagerne i IPS-indsatsen gennem Den Motiverende Samtale.

Det er et samlet program, hvor du over fire gange kommer igennem metodens mindset og redskaber.

Datoer: 12. marts, 2. april, 9. april, 23. april. Disse webinarer er alle kl. 13.30-15.00

Klik her for at deltage i webinaret

 

De centrale værktøjer i IPS v/ Ane Marie Niss, IPS-Ambassadør i Region Nordjylland

Bliv inspireret til, hvordan du kan bruge karriereprofilen, jobsøgningsplanen og jobstøtteplanen i dit arbejde som IPS-konsulent

Dato: 7. maj kl.13.30-15.00

 

Åben spørgetime og sagssparring v/ Johannes Juhl Patursson, IPS-ambassadør i Region Sjælland

Spørg et panel af eksperter om alt vedrørende IPS og få sparring på en sag i mindre grupper.  Deltagerne bedes medbringe en case, som de gerne vil have sparring på.

Dato: 21. maj kl.13.30-15.00

 

Arbejde som en del af den psykiatriske behandling v/ Lars Aakerlund.

Dato: 4. juni kl 13.00-15.00

 

IPS-samarbejdet mellem kommune og Psykiatri v/ Maja Kolstrup Hansen, IPS-Ambassadør i Region Syddanmark

Inspiration til organisering af samarbejdet kombineret med fortællinger fra praksis om, hvordan vi bedst bruger hinanden i IPS-samarbejdet. Hvilke udfordringer har vi mødt i samarbejdet og hvordan er vi kommet over dem?

Dato: 2. juli kl. 13.30-15.00

 

Ingen tilmelding påkrævet.

Viden om hvad der virker

Forskning på området opdateres medio 2024.

Sidst opdateret: 27-02-2024