Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Udvikling i fleksjob II – opstart 2019

Indsatsmodellen i Udvikling i Fleksjob II bygger på erfaringer fra Udvikling i Fleksjob om, hvad der virker i forhold til at hjælpe ledighedsydelsesmodtagere hurtigere i fleksjob, og hvad der hjælper borgere i fleksjob på op til 10 timer med at udvikle deres arbejdsevne. Desuden bygger indsatsmodellen på erfaringerne fra JobFirst.

Indsatsmodel (pdf) (nyt vindue)

Målgruppebeskrivelse (pdf) (nyt vindue)

Monitorerings- og statusrapporter

Der vil månedligt blive udarbejdet monitoreringsrapporter fra indsatsen, som bliver offentliggjort her på siden. Monitoreringsrapporterne følger bl.a. op på de tre succeskriterier i initiativet, andel ledighedsydelsesmodtagere i virksomhedspraktik og antal ledighedsydelsesmodtagere med CV ændringer de seneste 12 måneder.

Statusrapporterne udarbejdes kvartalsvist og samler op på erfaringerne med indsatsen på tværs af kommunerne. 

Monitorerings- og statusrapporter for Udvikling i Fleksjob II

Startpakke og værktøjer

Her på siden kan du finde startpakken og værktøjer til Udvikling i Fleksjob II med opstart 2019.

Startpakke og værktøjer

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til projektet, hvor indsatsen uddybes yderligere ligger på denne side. Spørgsmål og svar bliver løbende opdateret.

Spørgsmål-svar, opdateret januar 2020 (pdf) (nyt vindue)

 Mere information

Der findes mere information om projektet på puljesiden for projektet.

Spørgsmål kan stilles til Ida Breth Holmgaard pr. e-mail ibh@star.dk.

Sidst opdateret: 01-04-2020