Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Opkvalificering sikrer kvalificeret arbejdskraft til bygge- og anlægsbranchen nu og for fremtiden

Samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter om at skabe uddannelsesforløb giver ledige og medarbejdere mulighed for at opkvalificere sig inden for branchen.

På baggrund af flere virksomheders konkrete efterspørgsel efter medarbejdere og lærlinge inden for byggebranchen i Sydjylland aftalte arbejdsmarkedets parter, Dansk Byggeri, Byggeriets Uddannelser og 3F at indgå i et samarbejde, der skulle sikre arbejdskraft til branchen. Sammen med de lokale jobcentre iværksatte aktørerne en koordineret rekrutteringsindsats gennem opkvalificering efter Job-VEU-modellen.

Formålet med indsatsen var at sikre de lokale virksomheder øget adgang til kvalificeret arbejdskraft nu og på længere sigt. Arbejdsmarkedets parter var fokuserede på at klæde de ledige og beskæftigede på med meritgivende AMU-kurser, som senere kan bruges, hvis den ledige ønsker at styrke sine kompetencer yderligere ved at gå fra ufaglært til faglært – og dermed øge sine jobmuligheder på fremtidens arbejdsmarked.

Mødet mellem virksomheder og kandidater er centralt for det gode match

Arbejdsmarkedets parter, de lokale jobcentre og uddannelsesudbyderne planlagde herefter en informationsdag samt et fem dages screeningforløb. Informationsdagen og screeningforløbet skulle give de ledige indsigt i branchen og et kendskab til de konkrete virksomheder, for at skabe de bedste forudsætninger for et godt match mellem de ledige og virksomhederne efter opkvalificeringsforløbet.

På informationsdagen blev de ledige derfor præsenteret for branchens jobmuligheder og indholdet af det konkrete opkvalificeringsforløb. De havde samtidig mulighed for at tale med repræsentanter fra lokale virksomheder, Dansk Byggeri, uddannelsesinstitutionerne, 3F og jobcentret.

Virksomheder fik kvalificeret arbejdskraft og ledige blev sikret ansættelse

Herefter startede et opkvalificeringsforløb med relevante AMU-moduler og certifikater med udgangspunkt i det konkrete kompetencebehov, som virksomhederne på forhånd havde tilkendegivet.

Opkvalificeringsforløbet gav ikke kun de ledige mange af de faglige kompetencer, som arbejdsmarkedets parter havde efterspurgt. Det gav også de ledige mere selvsikkerhed, at de var sikret et job bagefter.

Rekrutterings- og opkvalificeringsforløbet har hjulpet både virksomheder, ledige og beskæftigede. Successen kan især tilskrives en fælles koordineret indsats fra alle parter:

”Det er en fantastisk løsning. For to måneder siden gik vi og manglede arbejdskraft, og nu har vi fået seks nye mand på holdet. Jeg kan i hvert fald varmt anbefale modellen,” udtaler Jørgen Mikkelsen fra Stilladsgruppen Esbjerg.

Lillian Pedersen som er flaskehalskoordinator i Jobcenter Esbjerg beskriver det således: ”Gennem opkvalificeringsforløbet og den efterfølgende rekruttering fik en række virksomheder i branchen ansat det antal kvalificerede medarbejdere, som de efterspurgte. På samme tid fik ledige dagpengemodtagere, uddannelsesparate, jobparate og aktivitetsparate nye relevante faglige og meritgivende kompetencer og – vigtigst af alt – et job eller uddannelsesaftale. Det var en forudsætning, at alle parter bidrog til koordineringen og var strukturerede omkring en fælles indsats via Job-VEU modellen”.

Inspiration for flere brancher

Opkvalificeringsmodellen kan også anvendes succesfuldt i andre brancher. Maria Geinitz, formand for RAR Sydjylland, mener, at successen med opkvalificerings- og rekrutteringsprojektet for bygge- og anlægsbranchen kan tilskrives det tætte samarbejde mellem flere aktører:

”Der er ingen tvivl om, at mange virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen har udfordringer ift. at rekruttere den uddannede arbejdskraft, de efterspørger. Men vi har faktisk stadig mange ledige på vores område, som med den rigtige tilgang kan hjælpes over i bygge- og anlægsbranchen,” udtaler Maria Geinitz, Formand for RAR Sydjylland, og uddyber:

”De ledige mangler blot de rette kompetencer, og dem skal vi sørge for, at de får. For RAR Sydjylland er det et højt prioriteret mål, at ingen skal gå ledige, når der er brug for dem i virksomhederne. Vi kan med et forløb som dette give de ledige kompetencer til et godt arbejdsliv i bygge- og anlægsbranchen. Forløbet er et fint eksempel på Job-VEU modellen for rekruttering og opkvalificering, hvor arbejdsmarkedets parter, jobcentre, a-kasser og uddannelsesinstitutioner i fællesskab tager ansvar for at sætte den rigtige løsning sammen, koordineret og understøttet af STAR – et forløb som både afhjælper behovet for arbejdskraft her og nu og samtidig er meritgivende til en faglært uddannelse til gavn for fremtiden.”

Står du selv og mangler arbejdskraft, eller har du en idé til et nyt opkvalificeringsforløb, som kan hjælpe jer til at ansætte flere i din virksomhed/branche? Ring til STAR’s hotline på tlf. 72 200 350 og få hjælp til rekruttering og opkvalificering af ledige og beskæftigede.

Sidst opdateret: 15-09-2021