Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Opkvalificering giver udsatte unge en ny vej i livet

Manglen på tagdækkere fik virksomheden Phønix Tag Materialer A/S til at tænke i nye baner for, hvordan de kunne skaffe den nødvendige arbejdskraft. Løsningen blev samtidig en vej ind på arbejdsmarkedet for unge uden uddannelse.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og landets jobcentre har i samarbejde med Phønix Tag Materialer A/S iværksat Tagdækker traineeforløbet. Traineeforløbet går ud på at opkvalificere ledige til et job i tagdækkerbranchen, hvor virksomhederne oplever mangel på arbejdskraft. I alt 60 virksomheder i branchen indgik i et landsdækkende samarbejde med 26 jobcentre, brancheorganisationerne Dansk Byggeri og Dansk Industri, fagforeningen 3F og uddannelsesinstitutionen Learnmark Horsens.

Tagdækker traineeforløbet har fungeret som en ny start i livet for udsatte unge, der har haft svært ved at finde et fast ståsted på arbejdsmarkedet. Forløbet har været målrettet ledige unge, der ikke er klar til en erhvervsuddannelse. Det har betydet, at flere unge har fået øjnene op for denne branche. Forløbet er en kombination af seks ugers skole og seks ugers praktik. Casper Bechgaard Kristensen, der er ansvarlig for uddannelsesprogrammet hos Phønix Tag Materialer A/S, beskriver forløbet sådan:

”Traineeforløbet for tagdækkere er tænkt som en håndsrækning til dem, som endnu ikke er klar til en erhvervsuddannelse. Her kombinerer vi skole og praktik og giver dem muligheden for at komme tættere på arbejdsmarkedet og en hverdag, hvor de både lærer og bidrager. På kort tid får de ledige et løft både fagligt og personligt, og de får åbnet nogle døre, der ellers har været lukkede.”

Et vendepunkt for Viktor

20-årige Viktor Pedersen er en af de unge, der har fundet arbejdsglæde i tagdækkerbranchen igennem traineeforløbet. Viktor er i dag ansat i Hetag Tagdækning Syd A/S, som er en af de 60 virksomheder, der også er en del af projektet. Før Viktor kom med i et traineeforløb, var han arbejdsløs og uden planer for fremtiden. Forløbet har givet Viktor selvtillid og en fornyet tro på sig selv, som han beskriver her:

”Før jeg blev en del af traineeprogrammet havde jeg ikke skænket tagdækkerbranchen en tanke. Men jeg er blevet rigtig glad for mit arbejde - og det har helt klart været et vendepunkt i mit liv.”

Både læringskurven og Viktors udvikling har været stejl, og han er blevet dygtig til sit arbejde. Efter forløbet blev Viktor først ansat som ufaglært medarbejder og er i dag elev hos Hetag Tagdækning Syd A/S.

Det brede aktørsamarbejde gjorde forskellen

Det har været altafgørende for opkvalificeringsforløbets succes, at forløbet blev etableret som et samarbejde mellem jobcentrene, uddannelsesinstitutionen, brancheorganisationerne og fagforeningen og STAR. Det brede samarbejde giver de offentlige aktører helt nye muligheder for at skabe merværdi for virksomhederne, når branchen tager et fælles ansvar for at skabe et større rekrutteringsgrundlag i tæt dialog med jobcentrene. Salgs- og marketingdirektør i Phønix Tag Materialer A/S, Kenneth Vraa, beskriver samarbejdet således:

”Vi ville netop skabe et forløb, som hjælper hele tagdækkerbranchen, der har haft problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Her er det dejligt at mærke, at både branchen og alle implicerede myndigheder og organisationer skubber i den rigtige retning. Formålet er stadig det samme: at række ud efter ledige, der
trænger til en ny start i livet, og samtidig hjælpe branchen med at skaffe nye hænder”.

Match mellem virksomheder og kandidater med koordinering efter Job-VEU modellen

Opkvalificeringsforløbet blev koordineret efter Job-VEU modellen, som er en model for et styrket samarbejde og koordinering mellem offentlige aktører, såsom jobcentre, uddannelsesinstitutioner og STAR, og private aktører, som virksomheder og arbejdsmarkedets parter. Modellen understøtter opkvalificering af både ledige og beskæftigede for at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel efter kvalificeret
arbejdskraft. Koordinering af Tagdækker traineeforløbet startede dermed med en indledende afdækning af arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft i tæt samarbejde mellem brancheorganisation, faglig organisation, jobcentre og STAR’s VEU-koordinator. Herefter indgik arbejdsmarkedets parter en partsaftale, hvor de erklærede sig enige om behovet for arbejdskraft og formålet med et opkvalificeringsforløb. Med hjælp fra VEU-koordinatoren blev der, af arbejdsmarkedets parter og jobcentrene, udarbejdet en projektplan for traineeforløbet, der også fungerer som udbudsmateriale til uddannelsesudbydere. Forløbets indhold af kurser bliver dermed skræddersyet til virksomhedernes konkrete behov.

Før selve forløbene blev begyndt var en indledende screening af de ledige centralt. Jobcentrenes screening sikrede, at de ledige var motiverede for jobbet og at der var et godt match med virksomhederne allerede før opkvalificeringen startede. Herefter blev traineeforløbet iværksat som kombination af skole og praktik, der gav de unge uden uddannelse et fagligt og personligt løft på kort tid – og som samtidigt matcher branchens behov. Undervejs arrangerede jobcentrene møder mellem kursisterne og virksomhederne, så der blev fastholdt fokus på job i den anden ende. Med Tagdækker traineeforløbet var der på den vis lagt en plan for Viktors videre uddannelse, som kan være med til at bane vejen for faglært uddannelse.

I de to første Tagdækker traineeforløb har 49 trainees deltaget, og i dag er 13 i mesterlære, 18 er ansat som ufaglærte medarbejdere, 6 er påbegyndt en erhvervsgrunduddannelse eller andet grundforløb og 4 er ansat med løntilskud. 8 trainees valgte en anden retning efter forløbet.

Sidst opdateret: 15-09-2021