Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Uddannelser for ledige

Der er flere forskellige uddannelsestyper og ordninger målrettet ledige.

Uddannelsesordninger målrettet ledige omfatter forskellige uddannelsestyper, fx korte jobrettede AMU-kurser, erhvervsuddannelser og forberedende voksenuddannelse (FVU). De forskellige uddannelser og ordninger skal understøtte arbejdsmarkedets behov for kvalificeret arbejdskraft og styrke lediges jobmuligheder.

Kommuner kan bevillige uddannelse til ledige inden for en række forskellige ordninger.

Jobrettede uddannelsesordninger for ledige

Midlertidige ordninger til opkvalificering af ledige

Uddannelsestyper inden for jobrettet voksen- og efteruddannelse

Muligheder og økonomi: Jobrettet voksen- og efteruddannelse

Kontakt VEU-koordinatorer

De regionale arbejdsmarkedskontorer

72217400

star@star.dk

Sidst opdateret: 22-05-2023