Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Seks ugers jobrettet uddannelse

Seks ugers jobrettet uddannelse er en ret for dagpengemodtagere med færrest kompetencer.

Som følge af Trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser fra august 2016, gøres ordningen med ret til seks ugers jobrettet uddannelse pr. 1. marts 2017 mere fleksibel for den enkelte ledige.

Aftalen betyder, at:

  • Retten til seks ugers jobrettet uddannelse fortsat gælder ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med kort videregående uddannelser (KVU), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse. 
  • Retten som udgangspunkt opnås efter 5 ugers ledighed. Nogle kurser er dog i en forsøgsperiode på to år ikke omfattet af denne karensperiode og kan derfor påbegyndes fra første ledighedsdag. 
  • Ledige inden for målgruppen løbende kan tilmelde sig kurser inden for en erhvervsgruppe, som fremgår af en landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse.
  • Kurserne samlet set kan have en varighed på op til seks uger og skal afholdes inden for en referenceperiode på ni måneder for ledige over 25 år og seks måneder for ledige under 25 år. 
  • En ledig, der aftaler og påbegynder et kursus eller individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb i opsigelsesfasen, kan fortsætte hermed i ledighedsperioden. Det forudsættes, at kurset/kurserne i forløbet er indenfor samme erhvervsgruppe på den landsdækkende positivliste, og at den ledige er omfattet af målgruppen.
  • Det fortsat er a-kasserne, der træffer afgørelse om den lediges ret til seks ugers jobrettet uddannelse.

Der er afsat en pulje på 2,2 mio. kr. årligt, hvorfra der kan ydes tilskud til jobcentrets køb af kurser fra positivlisten, der overstiger en varighed på seks uger til personer i målgruppen. Læs mere om puljen her:

Udmelding af puljen til kurser over 6 ugers varighed

Ved kurser ud over seks uger skal det skal bemærkes, at a-kasserne kun kan godkende en ansøgning om ret til seks ugers jobrettet uddannelse fra positivlisten, hvis jobcentret har tilkendegivet, at de vil bevilge den det/de kurser, der ligger udover seks uger.

Se bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige (nyt vindue)

Se vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige (nyt vindue)

Den landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse

Positivlisten afgrænser, hvilke kurser det er muligt at tage under seks ugers jobrettet uddannelse. Den tager afsæt i de nuværende AMU-kurser, EUD-enkeltfagskurser, der er tilkoblet en fælles kompetencebeskrivelse (FKB), kurser i taxikørsel godkendt af Trafikstyrelsen efter bekendtgørelse om taxikørsel samt udvalgte moduler på akademiuddannelserne.

Positivlisten indeholder kurser indenfor forskellige erhvervsgrupper. Når en ledig har søgt om og fået godkendt et kursus i en erhvervsgruppe, kan vedkommende frit søge kurser inden for den denne. Det er ikke muligt at vælge kurser fra en anden erhvervsgruppe. Kurser markeret med en stjerne er ikke omfattet af karensperioden på 5 uger, som ellers gælder for de øvrige kurser.    

Dynamisk visning af den aktuelle positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse

Den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse. Gælder fra 1. marts 2019 - 29. februar 2020 (pdf) (nyt vindue)

NB! Fra årsskiftet er det for nogle AMU-kurser blevet muligt kun at gennemføre en del af kurset - et såkaldt delmål. På positivlisten for seks ugers jobrettet uddannelse er helmålet opført med et H ud fra AMU-koden. Det angiver, at det er muligt at tage delmål inden for det pågældende kursus. 

Med henblik på at inspirere ledige og sagsbehandlere til, hvordan enkeltkurser på positivlisten kan sammensættes, er der udarbejdet en række vejledende uddannelsesforløb inden for størstedelen af erhvervsgrupperne. Disse uddannelsesforløb skal udelukkende ses som forslag til, hvordan enkeltkurser kan sammensættes.

Se vejledende uddannelsesforløb med udgangspunkt i den aktuelle landsdækkende positivliste:

Vejledende uddannelsesforløb (pdf) (nyt vindue)

Positivlisten er udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet med inddragelse af Undervisningsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet. De 11 efteruddannelsesudvalg har udvalgt AMU-kurserne samt EUD-enkeltfagskurserne, mens Uddannelses- og Forskningsministeriet via Kontaktudvalget for Akademiuddannelser har udvalgt kurser på akademiuddannelserne.
Kurserne på positivlisten er udvalgt, så de lever op til følgende kriterier:

  • De faglige kompetencer og kvalifikationer, som kurserne sigter at udvikle hos kursisten, skal efterspørges af arbejdsmarkedet.
  • Kurserne på positivlisten skal have et konkret jobfokus og opkvalificere til en bestemt jobfunktion.

For at udbyde kurserne på positivlisten for seks ugers jobrettet uddannelse, skal man enten være godkendt som udbyder af AMU eller samarbejde med en godkendt AMU-udbyder, som udliciterer undervisningen til private kursusvirksomheder, eller være godkendt til at udbyde akademiuddannelser.

 For mere information om udbud af AMU-kurser, henvises der til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. For mere information om udbud af akademiuddannelser, henvises der til Uddannelses- og Forskningsministeriet

Til sagsbehandlere i jobcentre og a-kasser

Det er a-kassen, der træffer afgørelse om ret til seks ugers jobrettet uddannelse. Jobcentret skal vejlede om seks ugers jobrettet uddannelse under den første jobsamtale, hvis personen anmoder om det. Dagpengemodtageren skal tilmelde sig digitalt via jobnet eller anvende blanket AR 237 ved ansøgning om seks ugers jobrettet uddannelse. Blanketten kan hentes herunder.

Blanket AR 237 (nyt vindue)

Til uddannelsesinstitutioner

I forbindelse med afbrud af uddannelse kan uddannelsesinstitutionerne anvende nedenstående blanket AR 240 til indberetning af årsager til ophør.

Blanket AR 240 (nyt vindue)

Til ledige

Hvis du vil søge om seks ugers jobrettet uddannelse, skal du henvende dig til dit jobcenter eller a-kasse, som kan vejlede dig om dine muligheder.

Det er A-kassen, som træffer afgørelse om ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Tidligere landsdækkende positivlister under ordningen med seks ugers jobrettet uddannelse

Herunder kan du se de tidligere landsdækkende positivlister under ordningen med seks ugers jobrettet uddannelse.

Den tidligere landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse 2017 (pdf) (nyt vindue)

Den tidligere landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse 2016 (Gældende fra 1. maj 2016) (pdf) (nyt vindue)

Den tidligere landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse 2016 (Gældende fra 11. januar 2016) (pdf) (nyt vindue)

Den tidligere landsdækkende positivliste for forløb over seks uger 2015 (pdf) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 09-12-2019