Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Det fælles og intensiverede kontaktforløb

Det fælles og intensiverede kontaktforløb består af en række aktiviteter, der alle sigter mod at få den ledige i job så hurtigt som muligt.

Med forliget om beskæftigelsesreformen er der etableret et fælles og intensiveret kontaktforløb, så ledige får tilbudt en tidlig og intensiv indsats og ligeledes vil opleve, at kontakten til beskæftigelsessystemet er sammenhængende og koordineret ved at inddrage både jobcentret og a-kassens kompetencer. De ledige vil fremover skulle til seks samtaler i jobcenteret i løbet af de første seks måneder.

To af disse samtaler vil som udgangspunkt være fælles med a-kassen.

A-kassen har fortsat ansvaret for at holde CV-samtalen og to rådighedssamtaler i løbet af de første seks måneder.

Aftalen indebærer følgende:

  • Alle ledige skal inden to ugers ledighed møde til CV- og vejledningssamtale i a-kassen, hvor bl.a. deres CV skal godkendes. A-kassen introducerer og påbegynder en personlig plan (Min plan) for den ledige bl.a. med beskrivelse af den lediges situation, herunder f.eks. ledighedshistorik, alder, tidligere beskæftigelse og uformelle kompetencer.
  • Alle ledige deltager senest efter seks ugers ledighed i en fælles samtale i jobcentret, hvor a-kassen som udgangspunkt medvirker. Ved samtalen fastlægges den lediges personlige plan (Min plan), og samtalen bygger videre på CV-samtalen, herunder de indsamlede oplysninger.
  • Alle ledige deltager herefter i månedlige samtaler i jobcentret.
  • A-kassen deltager som udgangspunkt i en fælles samtale i jobcenteret i 5. eller 6. måned og afholder desuden to rådighedssamtaler inden for de første seks måneder.
  • Jobcentret beslutter iværksættelse af evt. aktive tilbud.

I forhold til den første fælles samtale deltager a-kassen med fysisk fremmøde i samtalen, hvis a-kassen ud fra en helhedsorienteret vurdering af personens ledighedssituation vurderer, at den ledige har brug herfor, eller hvis jobcentret eller den ledige ønsker det. Såfremt a-kassen vurderer, at den ledige ikke har behov for en samtale, hvor både jobcentret og a-kassen er til stede, kan a-kassen deltage digitalt i den første fælles samtale eller vælge ikke at deltage i samtalen. Dog skal a-kassen deltage fysisk i samtalen, hvis den ledige eller jobcentret ønsker det.

I forhold til de øvrige fælles samtaler skal a-kassen deltage med fysisk fremmøde, med mindre den ledige ikke ønsker a-kassens deltagelse.

Ledige har pligt til selv at booke deres jobsamtaler i jobcentret via jobnet. Jobcentret indkalder dog fortsat til fællessamtalerne. Hvis den ledige eller a-kassen i forbindelse med en fælles samtale tilkendegiver, at a-kassen ikke skal deltage, indkalder jobcentret alligevel til en fælles samtale med a-kassens deltagelse. Jobcentret registrerer efterfølgende samtalen som afholdt og angiver en af følgende situationer:

  • A-kassen deltog,
  • Borger ønskede ikke a-kassens deltagelse,
  • A-kassen har valgt ikke at deltage,
  • A-kassen udeblev.

Du kan se mere om reglerne for det individuelle kontaktforløb for de forskellige ledighedsmålgrupper i Kapitel 7 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Administration af frister i kontaktforløb

I forbindelse med beskæftigelsesreformen er der kommet en række ændringer i kravene til afholdelse af samtaler i kontaktforløbet, herunder hvem der skal deltage og hvem der er ansvarlige for indkaldelse af samtaler (bookingen). Her kan du læse mere om opgørelse af frister i beskæftigelsesreformen.

Notat om de ny frister for kontaktforløb (pdf) (nyt vindue)

Inspirationsark til effektive samtaler

Inspirationsarket om selvbooking, udnyttelse af kapacitet samt progression i samtaleforløbet kan give teamledere gode idéer til arbejdet med at få gennemført effektive samtaler.

Inspirationsark til effektive samtaler (pdf) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 05-02-2019