Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om det fælles og intensiverede kontaktforløb

Det fælles og intensiverede kontaktforløb består af en række aktiviteter, der alle sigter mod at få den ledige i job så hurtigt som muligt.

Hvordan kan de første seks samtaler i det fælles og intensiverede kontaktforløb tilrettelægges?

30-01-2018

For dagpengemodtagere skal der i de første seks måneders sammenlagt ledighed afholdes en individuel jobsamtale, hver gang personen har været ledig i sammenlagt en måned i jobcentret.

Det betyder, at der skal afholdes seks samtaler – én hver måned – i de første seks måneder af personens sammenlagte ledighed.

Det er muligt at afholde samtalerne tidligere i personens ledighedsforløb eller skyde afholdelsen af den enkelte samtale i op til to uger. Det er jobcentret, der på baggrund af en vurdering af den enkelte lediges behov, kan fremrykke eller udskyde den enkelte samtale. I de første seks måneders sammenlagt ledighed skal der dog afholdes mindst seks jobsamtaler.

Den første jobsamtale med mulig a-kassedeltagelse skal dog altid holdes efter cv-samtalen og senest efter seks ugers sammenlagt ledighed. Ligeledes skal der altid afholdes en fælles jobsamtale med a-kassens deltagelse i 5./6. ledighedsmåned ud fra den betragtning, at den ledige har brug for både jobcentret og a-kassens kompetencer, såfremt pågældende er på vej til at blive langtidsledig.

Det betyder i praksis, at mens alle jobsamtaler - med undtagelse af den første samtale og den anden fælles samtale - kan fremrykkes og stadig tælle med i opgørelsen af de seks samtaler inden for seks måneders sammenlagt ledighed, er udskydelsen af jobsamtaler i op til to uger betinget af samtaledatoen for personens sammenlagte ledighed. Med andre ord betyder det, at hvis en samtale udskydes med op til to uger, så flytter det ikke kravet til afholdelse af den næste samtale. Det er dermed ikke muligt, at der generelt kan være seks uger mellem hver samtale.

Hvordan planlægges det, om det er i den femte eller sjette ledighedsmåned, at jobsamtalen afholdes som en fælles samtale?

30-01-2018

Jobcentret beslutter om det er i femte eller sjette ledighedsmåned, der skal være en fælles jobsamtale med a-kassens deltagelse. Det sker på baggrund af, hvad der er brug for i den enkeltes ledighedsforløb. Det kan fx oplyses til den ledige på fjerde jobsamtale. Det er også en god ide, hvis jobcentret gør opmærksom på, at de indkalder til næste samtale, hvis der er tale om en fælles jobsamtale.

Den ledige skal i så god tid som muligt tilkendegive det til enten a-kassen eller jobcentret, hvis pågældende ikke ønsker a-kassen med til fælles samtaler. Der fastsættes ikke en frist for, hvornår den ledige skal oplyse dette, da den ledige altid har ret til at sige nej til a-kassens deltagelse.

Hvordan kan a-kassen og jobcentret dele information om den ledige, som også er synlig for den ledige?

30-01-2018

Samarbejdet mellem jobcenter og a-kasse understøttes ved, at begge parter medvirker til udarbejdelsen af ”Min Plan”, som er den lediges personlige plan for at komme tættere på arbejdsmarkedet. Ligeledes giver jobloggen mulighed for informationsudveksling og koordination mellem jobcenter og a-kasse.

Det er vigtigt, at den enkelte sagsbehandler hurtigt efter en afholdt samtale afgiver informationer om, hvad der aftalt til jobsamtalen i ”Min Plan”, således at disse informationer er synlige for alle parter i den videre planlægning af den lediges ledighedsforløb. Det er fx relevant i forhold til den lediges booking af næste samtale eller koordinering og forberedelse i henholdsvis jobcenter og a-kasse.

Hvordan opgøres den supplerende fælles samtale, der skal være afholdt ved senest 16 mdr. ledighed?

30-01-2018

Opgørelsen baseres på sammenlagt ledighed. Det betyder, at dagpengemodtagere skal have en jobsamtale i jobcentret med a-kassedeltagelse senest efter 16 måneders sammenlagt ledighed, hvor jobcentret skal tilbyde en intensiveret indsats.

Opgørelsen af ledighed i forhold til at tælle samtaler ændres dermed fra 1. juli 2015 fra tidligere at være baseret på offentlige forsørgelsesydelser, herunder eksempelvis både dag- og sygedagpenge, til at være baseret på sammenlagt ledighed, hvor dagpengemodtageren alene har modtaget dagpenge eller har været i tilbud om løntilskud.

Hvordan opgøres sammenlagt ledighed?

30-01-2018

Tidsperioderne for dagpengemodtagere opgøres som sammenlagt ledighed, hvilket er defineret i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB), som de uger, hvor personen helt eller delvist har modtaget dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller været i tilbud om ansættelse med løntilskud.

Hvis en person erhverver ret til en ny dagpengeperiode efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. starter forløbet ”forfra”. Dvs. perioder forud for den nye dagpengeperiode tælles ikke med.

Sidst opdateret: 08-03-2018