Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Bekendtgørelse og vejledning for forsøget med mere ansvar til a-kasser

De nærmere rammer for forsøget med mere ansvar til a-kasser er fastsat i en bekendtgørelse og tilhørende vejledning.

Bekendtgørelse og vejledning om forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser er udstedt på retsinformation.

Bekendtgørelser

Retsinformation: Bekendtgørelse nr. 1370 af 18. september 2020 om forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser (nyt vindue)

Der er foretaget Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af 20. marts 2023:

Retsinformation: Bekendtgørelse nr. 305 af 20. marts 2023 om ændring af bekendtgørelse om forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser (nyt vindue)

Vejledning

Vejledning nr. 9203 af 20. marts 2023 til bekendtgørelse om forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser (nyt vindue)

Bemærkninger fra den eksterne høring

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i forbindelse med den eksterne høring modtaget mange gode bemærkninger og relevante spørgsmål til forsøget, som vurderes at have en bred interesse blandt landets a-kasser og kommuner. Læs de indkomne høringssvar og spørgsmål og til bekendtgørelsen og vejledningen, og bemærkningerne hertil, i høringsnotatet. Læs høringsnotatet her:

Høringsnotat (pdf) (nyt vindue)

Oversigt: Opgørelse af antal indplacering i 2018 i a-kasser og kommuner, som deltager i forsøget (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 22-05-2023