Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Selvvalgt samtaleform

Efter seks måneders ledighed kan borgeren selv vælge om jobsamtalen skal holdes ved personligt fremmøde, telefonisk eller personligt digitalt fremmøde (video).

Jobcenteret kan dog ud fra en konkret vurdering beslutte, at samtalen skal holdes ved personligt fremmøde, såfremt jobcenteret vurderer, at der er behov for det. Jobsamtaler for personer på barsel skal dog holdes telefonisk, digitalt eller pr. brev, hvis personen anmoder herom.

Sygedagpengemodtagere kan ligeledes efter de første seks måneder vælge, om opfølgningen skal ske ved personligt fremmøde, telefonisk eller ved personligt digitalt fremmøde. Kommunen kan ud fra en konkret vurdering beslutte, at samtalen skal afholdes ved personligt fremmøde, såfremt kommunen vurderer, at der er behov for det.

Spørgsmål/svar

Sidst opdateret: 16-02-2023