Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Materiale til deltagere på SOKO – Modul 1

Før kompetenceudviklingsdagen om samarbejdet under kontaktforløbet skal deltagerne i SOKO forberede sig ved hjælp af nedenstående materiale

I efteråret 2017 kan a-kasser og jobcentre deltage i et fælles kompetenceudviklingsforløb med fokus på samarbejdet i det fælles kontaktforløb. Forløbet består af to moduler, og her på siden finder du materiale til modul 1:

 • Borgervendte e-læringer
 • En kort øvelse om Min Plan
 • E-læringer for jobkonsulenter
 • Et dialogark til brug for fælles forberedelse i jobcenteret eller a-kassen

Modul 2 består af en kompetenceudviklingsdag med fokus på a-kassers og jobcentres samarbejde, dels om it-redskaberne og dels om fællessamtalerne.

E-læringerne nedenfor omhandler de it-redskaber, som samarbejdet tager afsæt i. Vi har derfor som forudsætning på dagen, at deltagerne er bekendt med redskaberne og er klar til at drøfte – ikke it-værktøjerne som sådan, men samarbejdet om dem.

Borgervendte e-læringer

Samarbejdet mellem a-kasser og jobcentre i det fælles kontaktforløb er centreret om at skabe en sammenhængende og koordineret indsats for den ledige borgere.

For at styrke deltagernes kendskab til borgernes brug af Jobnets it-redskaber herunder hvad borgerne skal udfylde, hvordan skal de udfylde og hvilket sprog, der bruges om værktøjerne på Jobnet - har vi udviklet en række borgervendte e-læringer, som SOKO-deltagerne skal bruge til at forberede kompetenceudviklingsdagen.

Samtaler og Samarbejde

Er en overordnet e-læring for dagpengemodtagere om det samarbejde, de indgår i under det fælles kontaktforløb mellem jobcentre og a-kasser.

Samtaler og samarbejde (nyt vindue)

Jobnet for dagpengemodtagere

Er en overordnet e-læring for dagpengemodtagere om de forskellige redskaber, de skal bruge på Jobnet.

Jobnet for dagpengemodtagere (nyt vindue)

CV

Er en trin-for-trin vejledning til ledige borgere i, hvordan de skal udfylde CV’et og hvilke formål, det tjener.

Opret dit CV på Jobnet (nyt vindue)

Joblog

Er en trin-for-trin vejledning til ledige borgere i, hvordan de skal udfylde Jobloggen og hvilke formål, den tjener.

Joblog på Jobnet (nyt vindue)

Min Plan

Er en trin-for-trin vejledning til ledige borgere i, hvordan de skal læse, forstå og kvittere for Min Plan og hvilke formål, den tjener.

Min Plan for dagpengemodtagere (nyt vindue)

Øvelse i forbindelse med Min Plan:

Når du indtaster oplysninger i borgerens Min Plan optræder felterne forskellige steder i dit fagsystem og ofte også med en anden navngivning af felterne, end den navngivning borgeren oplever på Jobnet. Det vil sige, at din oplevelse af kontekst og formål kan være forskellig fra dine samarbejdspartnere i jobcentret/a-kassen og fra borgeren. For at sikre højere grad af fælles udgangspunkt i samtaler og fællessamtaler, er det hensigtsmæssigt, at du finder ud af, hvordan din egen kontekst og navngivning ser ud sammenlignet med borgerens. Derfor anbefales følgende korte øvelse:

 1. Find i dit sagsbehandlingssystem frem til, hvor du ser et PDF-udtræk af borgerens Min Plan. Åben PDF’en for 2-3 af dine egne borgere/egne medlemmer
 2. Se efter, hvor de indtastninger, du har indført i forskellige felter, optræder i borgerens Min Plan.
 3. Sammenlign den navngivning, du har af felterne i eget fagsystem med den navngivning borgeren ser på Jobnet.
 4. Se eventuelt e-læringen om Min Plan igennem igen. Her beskrives for borgeren, hvad formålet er med de forskellige felter, og du kan bide mærke i den kontekst, han forstår den samlede Min Plan i.

Book din egen jobsamtale på Jobnet

Er en trin-for-trin vejledning til ledige borgere i hvordan og hvornår, de skal booke samtaler.

Book din egen jobsamtale på Jobnet (nyt vindue)

E-læringer for Jobkonsulenter

Jobkonsulenter kan anvende deres eget sagsbehandlingssystem til at se borgerens oplysninger, og her kan oplysningerne optræde forskelligt og de samme funktioner kan være navngivet forskelligt. Som fælles reference for at se borgerens oplysninger i CV, Joblog og Forberedelsesskemaet på Jobnet og foretage udsøgninger, tager vi i SOKO udgangspunkt i Jobnet for Jobkonsulenter – i daglig tale kaldet JobKon.

JobKon – Intro

Er en overordnet e-læring for jobkonsulenter om de forskellige oplysninger, de finder i JobKon.

Jobkon - Intro (nyt vindue)

JobKon – Overblik og indblik i CV

Er en e-læring, der viser hvordan du trin-for-trin finder borgerens CV-oplysninger på JobKon. 

Jobkon - Overblik og indblik i CV (nyt vindue)

JobKon – CV-udsøgning

Er en e-læring, der trin-for trin viser, hvordan du foretager en CV-udsøgning på Jobkon. 

JobKon - CV-udsøgning (nyt vindue)

JobKon –  Overblik og indblik i Joblog

Er en trin-for trin e-læring om de oplysninger, du kan se i borgernes Joblog i JobKon. 

JobKon - Overblik og indblik i Joblog (nyt vindue)

JobKon – Joblog-udsøgning

Er en e-læring, der trin-for trin viser, hvordan du foretager en Joblog-udsøgning på Jobkon.

JobKon - Joblog-udsøgning (nyt vindue)

Jobkon – Forberedelsesskemaet

Er en e-læring, der viser, hvordan du kan se borgerens oplysninger fra forberedelsesskemaet.

Jobkon - Forberedelsesskemaet (nyt vindue)

Arbejdsmarkedsbalancen

Arbejdsmarkedsbalancen er et af de redskaber, der kan bruges som en del af forberedelsen af samtaler med ledige borgere og i planlægningen af den fælles indsats. Det er i år blevet opdateret med nyt lay-out og funktionalitet.

Er en-trin-for-trin vejledning i hvordan du bruger Arbejdsmarkedsbalancen.dk.

Sådan bruger du Arbejdsmarkedsbalancen (nyt vindue)

Dialogark til brug for fælles forberedelse i jobcentret eller a-kassen

Før du deltager på kompetenceudviklingsdagen ser vi gerne, at du tager en dialog med dine kollegaer om:

 • Brugen af it-redskaberne i forberedelsen af samtalerne
 • Brugen af it-redskaber i samarbejdet med borgerne
 • Fællessamtalerne


Afsæt derfor tid på et fællesmøde eller et teammøde, hvor I gennemgår emnerne. I kan tage udgangspunkt i Dialogarket.


Modul 1: Dialogark (pdf) (nyt vindue)


For en ordens skyld, vil vi lige bemærke, at I ikke skal sende besvarelser ind. Forberedelsen til kompetenceudviklingsdagen består alene i, at I får talt om emnerne.

Inspiration til videre arbejde

Samtalemodeller og samtaleteknikker er ikke en del af SOKO, men hvis du ønsker inspiration til, hvordan du kan inddrage it-redskaberne i samtaler med borgerne, er der en vejledning i håndbogen om Jobrettede samtaler.

Håndbog om Jobrettede samtaler

 

Sidst opdateret: 19-02-2018