Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Love, bekendtgørelser mv.

Her kan du læse mere om lovene og bekendtgørelserne, der udmønter anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen er udmøntet i to love. Lovene indeholder ændringer af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og lov om sygedagpenge m.v.

Første lov

Den første lov indeholder bl.a. ændringer om mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video eller telefon samt forenklinger af administrative krav.

Lovforslaget trådte i kraft 22. marts 2023.

Folketingets hjemmeside: L 14 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, og forskellige andre love (nyt vindue)

Anden lov

Anden lov indeholder bl.a. ændringer om, at a-kasserne får ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af et forsøg om jobrettet indsats til unge og forenkling af krav til kommunernes vejledning om rådighed og sanktioner.

Lovforslaget trådte i kraft 1. januar 2024.

Folketingets hjemmeside: L 129 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (nyt vindue)

De mest centrale bekendtgørelser er udstedt i september 2023 med ikrafttrædelse 1. januar 2024.

Bekendtgørelse nr. 1216 af 28. september 2023 om en aktiv beskæftigelsesindsats (nyt vindue)

Bekendtgørelse nr. 1209 af 28. september 2023 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (nyt vindue)

Bekendtgørelse nr. 1210 af 28. september 2023 om rådighed (nyt vindue)

Bekendtgørelse nr. 1208 af 28. september 2023 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. (nyt vindue)

Bekendtgørelse nr. 1217 af 28. september 2023 om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration (nyt vindue)

Bekendtgørelse nr. 1218 af 28. september 2023 om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen (nyt vindue)

Bekendtgørelse nr. 1226 af 28. september 2023 om standardvedtægt for anerkendte a-kasser (nyt vindue)

Startvejledningen

Vejledning om kontaktforløbet for dagpengemodtagere (nyt vindue)

De mest centrale vejledninger er udstedt i december 2023.

Vejledning om kontaktforløbet for dagpengemodtagere (nyt vindue)

Vejledning om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser (nyt vindue)

Vejledning til bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser (nyt vindue)

Vejledning om virksomhedspraktik (nyt vindue)

Vejledning om løntilskud (nyt vindue)

Vejledning om jobrotation (nyt vindue)

Vejledning om voksenlærlingeordningen (nyt vindue)

Vejledning til bekendtgørelse om rådighed (nyt vindue)

Vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. (nyt vindue)

Vejledning om obligatorisk selvbooking af jobsamtaler for forskellige målgrupper (nyt vindue)

Sidst opdateret: 10-01-2024