Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Trainee-indsatsen hos Akademikerne

A-kasser og faglige organisationer deltager i trainee-indsatsen under hovedforbundet Akademikerne.

Det er Akademikernes kampagnesekretariat, der har ansvaret for organisering og styring af aktiviteter i forbindelse med deres trainee-indsats.

Akademikerne forankrer således trainee-indsatsen i deres kampagnesekretariat og gennemfører bl.a. en phoner-kampagne for at booke virksomhedsbesøg med henblik på at matche ledige dimittender med særligt små og mellemstore virksomheder. De bookede virksomhedsbesøg gennemføres ved at inddrage de akademiske a-kasser, universiteternes karrierecentre og andre relevante samarbejdspartnere. Jobcentrenes virksomhedskonsulenter inddrages også. 

Akademikerne udvikler ligeledes opkvalificerende udviklingskurser i bl.a. forretningsforståelse, virksomhedskontakt, branchekendskab og kommunikation, så ledige dimittender kan blive bedre klædt på i mødet med virksomhederne.

Et trainee-forløb kan hos Akademikerne enten bestå af et opkvalificerende kursusforløb, introduktionsstilling i stat, region eller kommune, virksomhedspraktik eller løntilskud.

Registering af trainee-forløb i forbindelse med Akademikernes trainee-indsats

Der er to muligheder for, hvordan et trainee-forløb under Akademikernes trainee-indsats kan registreres, og det er op til det enkelte jobcenter at beslutte hvilken metode, der anvendes:

  • Trainee-forløb registreres i Akademikernes eget registreringssystem. Her registreres persondata inkl. CPR-nr. på den ledige, der starter i trainee-forløb. Det er jobkonsulenten, der foretager registreringen i forbindelse med matchningen af den ledige og virksomheden. Såfremt der er tale om et trainee-forløb i form af en introduktionsstilling eller via kurser udviklet i forbindelse med trainee-indsatsen, skal det altid registreres i Akademikernes system på CPR-nr., da dette ikke gøres i jobcentrene, fordi der er tale om tilbud uden for LAB.

  • Trainee-forløb registreres i de kommunale sagsbehandlingssystemer ( Fasit eller Momentum). Det er sagsbehandleren i jobcentret, som i forbindelse med, at der afgives trainee-forløb efter tilbud i LAB-loven, foretager registreringen. Der skal foretages en persongruppemarkering, som angiver, at der er tale om et trainee-forløb, foruden den normale registrering af LAB-tilbud.

Opgørelse

Målet er, at 1000 ledige på dimittendsats årligt deltager i et trainee-forløb under Akademikerne. For at kunne opgøre det samlede antal af trainee-forløb, sammenkøres data på CPR-nr. fra de to registreringskilder, hvorefter eventuelle dubletter fjernes.

Forløb, der ikke kan dokumenteres på CPR-nr., indgår ikke i det samlede måltal, uanset øvrig registrering.

Sidst opdateret: 10-12-2021