Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Strategiudvikling i Fredericia: Virksomhedsservice i hele jobcentret

Fredericia: Strategikort bruges til at sikre strategisk fokus og understøtte strategiimplementering og strategisk ledelse af udviklingen af god virksomhedsservice.

En af udfordringerne for jobcentrene i initiativet ’Udvikling af god virksomhedsservice’ er at få fælles ledelsesmæssigt fokus på virksomhedsservice og holde fokus på at få implementeret ny praksis på tværs af enheder og afdelinger.

Jobcenter Fredericia satte, med ledelsen i spidsen, en strategiproces i gang, da de gik ind i initiativet ’Udvikling af god virksomhedsservice’. En arbejdsgruppe af ledere og nøglemedarbejdere på tværs af jobcentret og med arbejdsmarkedschefen i spidsen samledes på en række workshops. Her analyserede de Fredericias aktuelle virksomhedsservice og identificerede relevante fokusområder i virksomhedskontakten, borgerkontakten, det interne samarbejde og det tværgående samarbejde, hvor der var behov for udviklingstiltag for at løfte og professionalisere indsatsen.

Forandringsteori

Jobcentret havde brug for et redskab, der kunne synliggøre sammenhængen mellem dét at levere god virksomhedsservice og dét at levere en god indsats for de borgere, der har brug for hjælp fra jobcentret. Fredericia udviklede et strategikort til at gøre strategiprocessen synlig og konkret i organisationen.

"Med strategikortet er der skabt et samlet overblik. Strategien for virksomhedsservice og sammenhængen til den kommunale opgave med at levere velfærd til kommunens borgere er blevet klar og kan formidles i organisationen’".
Dennis Mølgaard Hansen, Arbejdsmarkeds- og borgerchef

Udvikling og afprøvning af konkrete modeller, metoder og redskaber, der kan styrke jobcentret som servicepartner for virksomhederne, er nu i gang.

"Der er en direkte sammenhæng mellem de overordnede satsninger og de konkrete aktivite-ter og processer, der er i gang i forhold til virksomhedskontakten, borgerkontakten, organisering og det interne samarbejde i jobcentret samt det tværgående samarbejde med andre aktører. Den sammenhæng træder nu klart frem’". Dennis Mølgaard Hansen, Arbejdsmarkeds- og borgerchef

Strategikortet giver et sammenhængende billede af, hvordan de udviklingsinitiativer der igangsættes på tværs af hele jobcentret, alle skal bidrage til lokal vækst og jobskabelse. Strategikortet er et redskab til at formidle strategien ud i hele organisationen. Formidlingen af strategien skal sikre et bredt ejerskab i hele organisationen.

Fredericias Strategikort for udvikling af god virksomhedsservice her (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 06-03-2018