Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Styrk servicekæden

Her er jobcentrenes metoder og modeller til at styrke servicekæden så ledige og virksomheder matches hurtigere og bedre.

Gode og hurtige match mellem ledige og virksomheder kræver, at viden om virksomhedernes arbejdskraftbehov og om hvilken arbejdskraft jobcentret kan formidle, deles. Her præsenteres fem konkrete metoder og modeller, der giver en stærk servicekæde i jobcentret.

CRM-systemer

Den første metode til et styrket internt samarbejde og professionalisering af virksomhedsservice er indfasning og brug af nye CRM-systemer til opsamling og deling af aktuel og opdateret viden om jobcentrets virksomhedssamarbejde.

Fire gode implementeringsgreb:

 1. En tovholder i jobcentret, der har opgaven med at understøtte implementering i praksis og varetager kontakt til leverandøren omkring tekniske spørgsmål.
 2. Superbrugere i alle teams/afdelinger.
 3. Åbent cafékursus en gang om ugen, hvor medarbejderne kan få svar på spørgsmål.
 4. Ledelsesopfølgning, der sikrer datadisciplin.

Mødestrukturen i jobcentret

Jobcentrene fintuner deres mødestruktur, så den viden, virksomhedskonsulenterne får om lokale virksomheder, kommer rundt i organisationen og ind i vejledningen af ledige. Eksempelvis viden om hvor der er vækst, og hvem der hyrer og fyrer.

Tre mødetyper:

 1. Virksomhedskonsulenter deltager på alle faste team- og afdelingsmøder, så virksomhedsservice og det lokale arbejdsmarked er et fast punkt.
 2. Speed-dating: 15 minutters møde mellem jobkonsulenter med borgerkontakt og virksomhedskonsulenter én gang om ugen med hurtig udveksling af jobåbninger og match med ledige.
 3. Tavlemøder: Virksomhedskonsulenterne i jobcentret skriver alle aktuelle jobåbninger på en stor tavle centralt i jobcentret. Her mødes repræsentanter fra alle teams med virksomhedskonsulenterne én gang om ugen til en hurtig orientering om, hvad der rører sig hos virksomhederne.

Tovholdere og kontaktliste

Hvis man som konsulent har været ude i en virksomhed og haft øje for 'merservice' i form af en ekstra opgave, som jobcentret kan hjælpe virksomheden med, fx et fleksjob eller en ny praktik, skal man vide, hvordan man overleverer opgaven til en relevant kollega, så den ikke havner på skrivebordet, men kommer i spil i organisationen.

To overleveringsmodeller:

 1. Tovholder i hvert team/afdeling, som tager imod opgaver til teamet fra virksomhedskonsulenter med opsøgende virksomhedskontakt - og jobkonsulenter fra andre teams, der har ekstra opgaver med hjem fra et virksomhedsbesøg. Tovholderen sikrer, at bolden bliver givet videre, og virksomheden får en god service.
 2. Kontaktpersonliste. Det kan være svært for den enkelte medarbejder at have overblik over, hvem man skal kontakte, når man har en ekstra opgave med hjem fra et virksomhedsbesøg. Et enkelt redskab er en opdateret kontaktliste, så alle har overblik over, hvem der kan hjælpe med hvad i jobcentret - og kan sætte virksomheden i kontakt med den rette med det samme.

Synliggørelse af virksomhedernes efterspørgsel og behov

Jobcentrene i initiativet har fokus på at synliggøre virksomhedernes efterspørgsel og deres ønsker til arbejdskraft i jobcentret - ikke kun blandt virksomhedskonsulenterne, men også for de kolleger, der primært har myndighedsopgaver og borgerkontakt.

Tre tiltag, der sætter fokus på virksomhederne og arbejdsmarkedet:

 1. Nem og overskuelig oversigt over områder med gode jobmuligheder (fx et Jobbarometer) som vejledningsredskab.
 2. Synliggørelse af jobåbninger på infotavler, glasvæggen og opslagstavler.
 3. Rundsendelse af 10 aktuelle jobopslag hver fredag: Hvilke kompetenceønsker har virksomhederne.

Synliggørelse af lediges kompetencer og jobønsker

Jobnet CV'et er det redskab til viden om de lediges kompetencer og jobønsker, jobcentrene i initiativet satser på efter devisen bedre CV'er til flere borgere. Det kræver kontinuerligt fokus på en fælles og god praksis med a-kasserne. Når CV'et tages i brug for nye målgrupper som fx ikke-uddannelsesparate unge og flygtninge, skal alle på tværs af teams og afdelinger i jobcentret have kendskab til, hvordan virksomhedskonsulenterne udsøger ledige for, at Jobnet CV'ets potentiale udnyttes, og virksomhederne får den bedst mulige service.

Tre tiltag til at kvalificere brugen af Jobnet CV'et:

 1. Jobklubber og jobcaféer.
 2. Temadage i jobcentret og med a-kasserne: Fælles god praksis.
 3. Guides til 'det gode CV' - også for andre målgrupper af ledige end de jobparate.
Sidst opdateret: 07-03-2018