Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Virksomhedskampagne om styrkelse af virksomhedsindsatsen

Læs om virksomhedskampagnen – Her på siden finder du kampagnemateriale og evaluering af kampagnen.

Om kampagnen

Virksomhedskampagnen var en indsats i to spor, der gennem afholdelsen af i alt 3.100 virksomhedsbesøg henholdsvis havde til formål at øge kendskabet til Jobservice Danmark samt at styrke jobcentrenes virksomhedsservice med mindre og mellemstore virksomheder.

Kampagnen blev igangsat og tilrettelagt af STAR i samarbejde med Wanek & Myrner, som bistod med udarbejdelse af kampagnemateriale og booking af møder med virksomheder.

Den landsdækkende kampagne havde følgende spor:

  • En Jobservice Danmark kampagnen målrettet virksomheder med over 100 ansatte
  • En virksomhedskampagne målrettet virksomheder med mellem 5-100 ansatte
    I kampagnekataloget findes informationer om kampagnen, de forskellige elementer som kampagnen indeholdte og meget mere.
    OBS: Der er et vigtig tillæg til kampagnekataloget om flytning eller aflysning af et møde.

Kampagnekatalog (pdf) (nyt vindue)

Tillæg - Flytning eller aflysning af et møde (pdf) (nyt vindue)

Nedenfor er der adgang til det væsentligste materiale målrettet jobcentrene.

Breve fra beskæftigelsesministeren

Mandag d. 2. november 2015 udsendte beskæftigelsesministeren to breve til henholdsvis alle borgmestre, samt til de administrerende direktører for 1500 virksomheder med over 100 ansatte.

Ministerbrev til virksomheder(pdf) (vindue)

Booking af møder

Wanek & Myrner stod for booking af møder med virksomheder.
Når virksomheden havde accepteret et besøg, blev der udsendt en bekræftelse på mødet. Her blev vedhæftet følgende materiale til virksomheden som forberedelse inden besøget.

Forberedelsesark til virksomheder med over 100 ansatte (pdf) (nyt vindue)

Forberedelsesark til virksomheder med mellem 5-100 ansatte (pdf) (nyt vindue)

Forberedelse til mødet med virksomheden

Udover koordinering af mødebooking, krævede besøget hos virksomheden også forberedelse fra jobcentrets side. Læs i guiden, om det gode virksomhedsbesøg.

Det gode virksomhedsbesøg (pdf) (nyt vindue)

Materialer til brug for virksomhedsbesøget

Til virksomhedsbesøget blev der udarbejdet besøgsmapper. Alle deltagende jobcentre fik tilsendt besøgsmapper med faktaark, der var målrettet de virksomhedsbesøg som var en del af kampagnen. Hvert jobcenter fik ligeledes tilsendt et faktaark med egne kontaktoplysninger. På arket Brug dit jobcenter fik hvert jobcenter indsat eget logo og kontaktoplysninger.

Faktaark om virksomhedsservice til virksomhedsbesøg fra jobcenter (pdf) (nyt vindue)

Faktaark om Jobservice Danmark til virksomhedsbesøg fra AMK sammen med jobcenter (pdf) (nyt vindue)

Endvidere blev der udarbejdet møderegistreringsark i forbindelse med kampagnen. Disse ark er til frivillig afbenyttelse, men tænkt som et hjælpeværktøj, som kan systematisere informationer og tilkendegivelser fra virksomhedsbesøgene.

Møderegistrering Virksomhedsservice (jobcenterbesøg) (pdf) (nyt vindue)

Møderegistrering Jobservice Danmark (pdf) (nyt vindue)

Evaluering af virksomhedsbesøg

Kampagnen med besøg hos 3.700 virksomheder har vist stor tilfredshed med en proaktiv virksomhedsindsats fra jobcentrene. I evalueringen finder du både grafer for samarbejdet og tilfredsheden samt casebeskrivelser om de gode erfaringer.

Hent evalueringen her:

Evaluering af virksomhedskampagnen

Sidst opdateret: 14-01-2022