Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Sygemeldte borgere i løntilskudsansættelse bliver ikke afmeldt ved ophør i ansættelsen

Senest opdateret 15-05-2020

Sagsnr.: 166937

Hvis en borger, som er ansat i løntilskud, sygemelder sig via Jobnet, bliver borgeren ikke afmeldt. Afmelding med årsagen 'Sygdom' sker først, når kontaktgruppen ændres til 'Sygedagpengemodtager fra ledighed', eller hvis borgeren ophører i løntilskudsansættelsen.

Det er konstateret, at DFDG ikke afmelder borgeren ved ophør i løntilskudsansættelsen.

Status: Forventes løst i release 2020-3 den 21-09-2020.

Fejlmeldt den 13-01-2020