Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Automatisk afvisning af ansøgninger om løntilskud

Senest opdateret 16-03-2020

Sagsnr.: 171361

Flere virksomheder oplever, at de får afvist deres ansøgninger til løntilskudsansættelse med begrundelse i, at merbeskæftigelseskravet ikke er opfyldt.

Afvisningen sker, når der er en kombination af, at merbeskæftigelseskravet ikke er opfyldt, og ansøgningen er øremærket til en bestemt borger.

Fejlen kan omgås, hvis man er i kontakt med virksomheden på følgende måde:

  • Ansøgning oprettes uden øremærkning. Efterfølgende kontakter virksomheden jobcentret med oplysning om den borger, de ønsker at ansætte.
  • Jobcentret opretter ansøgningen via 'Virksomhedssupport', men skal dermed gennemføre hele ansøgningen med underskrifter fra virksomheden og medarbejderrepræsentanten, hvilket kræver, at man er til stede på virksomheden.

Status: Løst i release 2020-1 den 16-03-2020.

Fejlmeldt den 26-02-2020