Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Øremærket ansøgning om voksenlærling sendes altid til det jobcenter, borgeren er tilknyttet

Senest opdateret 27-03-2020

Sagsnr. 170710

VITAS sender øremærkede ansøgninger til det jobcenter, hvor borgeren er tilmeldt/tilknyttet.

For øremærket ansøgning, hvor borgeren forud for forløbet ikke er tilmeldt/registreret i jobcentret, gælder imidlertid, at ansøgningen skal sendes til jobcentret i den kommune, hvor borgeren har folkeregisteradresse. Der er eksempelvis tale om borgere, der er beskæftigede eller selvforsørgende eller som kommer direkte fra SU (hvor ledighedskriteriet ligger tidligere end uddannelsen) samt borgere, der er omfattet af voksenlærlingeordningen, men som ikke er omfattet af tilmeldingskravet i BAB § 22, stk. 2.
Hvis borgeren er tilknyttet et andet jobcenter end jobcentret i bopælskommunen, sender VITAS således ikke ansøgningen til det korrekte jobcenter.

Status: Fejlen forventes løst i patch, som lægges i produktion den 28-04-2020.

Indtil fejlen er rettet, skal jobcentrene være opmærksomme på, om de modtager en ansøgning, der burde være indsendt til det jobcenter, som ligger i den kommune, hvor borgeren har folkeregisteradresse. Hvis det sker, skal jobcentrene afvise ansøgningen og tage kontakt til jobcentret i bopælskommunen og/eller virksomheden med henblik på, at virksomheden får indsendt ansøgning til rette jobcenter.

Fejlmeldt den 10-02-2020