Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Forkerte lovhenvisninger, når borger ikke er i målgruppe for hhv. virksomhedspraktik og løntilskud

Senest opdateret 16-06-2020

Sagsnr.: 172840

Hvis virksomhed i ansøgning om virksomhedspraktik øremærker ansøgning om virksomhedspraktik med en borger, som ikke er i målgruppe for virksomhedspraktik, får virksomheden vist rød advarsel med en forkert paragrafhenvisning:

"Advarsel Borgeren er ikke i målgruppe, der berettiger til virksomhedspraktik (LAB § 42)"

Den forkerte tekst bliver vist både for virksomhed og jobcenter.

Paragrafhenvisningen i den tilsvarende advarsel i ansøgning om løntilskud også er forkert:

"Advarsel Personen tilhører ikke en målgruppe efter Loven om en aktiv beskæftigelsesindsats eller Integrationsloven, som berettiger til løntilskud (LAB § 51 og INL § 23 og 23 c)"

Den forkerte tekst bliver vist både for virksomhed og jobcenter.

Status: Løst i release 2020-2 den 15-06-2020.

Fejlmeldt den 20-03-2020