Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Søgning på visse kriterier virker ikke

Senest opdateret 04-05-2020

Sagsnr.: 173253

Ved søgning efter bevillinger ud fra P-nummer får man ikke et resultat, der kun viser bevillinger for det ønskede P-nummer. Søgningen tager kun højde for det sidst inddaterede ciffer. Herefter findes alle P-numre, der indeholder dette ciffer.

Det samme gør sig gældende, når man ved oprettelse af en ansøgning om løntilskud ønsker at kopiere en tidligere ansøgning. I den situation søges ligeledes på det sidst indtastede ciffer.

Status: Sagen er fejlmeldt.
I forhold til søgning af bevillinger, kan man søge på et ciffer, der findes i P-nummeret og efterfølgende sortere listen ved klik på pilen i kolonneoverskriften. Dermed lægger bevillingerne sig i P-nummerorden og kan finde frem ved at scrolle.

Fejlen forventes rettet den 15-06-2020

Fejlmeldt den 31-03-2020