Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Ikon til åbning af bevilling om voksenlærling mangler

Senest opdateret 17-04-2020

Sagsnr.: 174353

Når man som virksomhed eller via support vælger 'Bevillinger', mangler der ikoner ud for bevillinger om voksenlærlinge. Det betyder, at man ikke kan åbne bevillingen fra siden 'Bevillinger'.

Status: Problemet er fejlmeldt.

Bevillinger kan åbnes via:

  • Fanen 'Ansøgninger'. hvor ansøgningen åbnes efterfulgt af klik på fanen 'Bevilling
  • Fanen 'Søg' med valg af søgekriterier 'Bevillinger' og 'Voksenlærling

Fejlmeldt den 17-04-2020