Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ændringsønsker til CV

Styrelsen indsamler løbende ønsker til ændringer af forskellige værktøjer. Nedenfor fremgår de ændringsønsker til CV, vi har modtaget.

Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af Styrelsens IT-værktøjer, at vi løbende får indmeldinger fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre eller løses anderledes.

For hvert ønske angives en dato for modtagelse af ønsket samt en status, der ligeledes er fulgt af en statusdato.

Ønske om mulighed for at vælge om 'Kvalifikationer' skal medtages i CV-pdf - sagsnr.: 299436

26-09-2022 Et jobcenter har ønsket, at det bliver muligt for borgeren at vælge, om kvalifikationer fra CV-oplysningerne skal medtages i CV-pdf'en, sådan at borgeren kan benytte CV'et som ansøgnings-CV.
Muligheden for at benytte funktionaliteten 'Gem som Word' er ikke tilstrækkelig, idet

  • mange jobsøgere har ikke adgang til Word, og
  • formateringen fra CV'et ødelægges ved eksport til Word

29-09-2022 Der er tale om et ændringsønske, som jobcentre skal afklare med sygedagpengesystemet (KOMBIT/KSD).

Ønske om mulighed for at indskrive mere end 2.000 tegn - sagsnr. 299443

29-08-2022 Borger har indsendt ønske om mulighed for at kunne indskrive mere end 2.000 tegn i CV'ets fritekstfelter.
29-08-2022 Ændringsønsket er modtaget

Ønske om tilføjelse af sprog 'Brasiliansk - Portugisisk' - sagsnr.: 299444

24-08-2022 Borgeren, som har indsendt ønsket oplyser, at der er meget stor forskel på det portugisisk, som tales i hhv. Brasilien og Portugal.
24-08-2022 Ændringsønsket er modtaget

Ønske om at fjerne sproget 'Serbokroatisk - sagsnr.: 280236

29-07-2022 Borgeren, der har indsendt ønsket har begrundet det med følgende: "Jeg finder det diskriminerende og forældet, at det er muligt at tilføje ’serbokroatisk’ under elementet ’Sprog’ på Jobnet.
Jugoslaviens opløsning i 1991-1992 betød, at serbokroatisk forsvandt som betegnelse for et fælles modersmål for serbere, kroatere mv. I dag tales der enten serbisk, kroatisk eller bosnisk. Disse sprog kan også tilføjes under ’Sprog’ i CV’et.
29-07-2022 Ændringsønske er modtaget.

Ønske om en logisk listning af kvalifikationer - sagsnr.: 268960

09-06-2022 Når en borger registrerer kvalifikationer i CV'et lægger de sig hverken i samme rækkefølge, som de er indtastet eller i alfabetisk ordren. Er der mange kvalifikationer, kan det blive vanskeligt at overskue for både borger og arbejdsgiver. Ønsket er derfor en alfabetisk listning - alternativt en listning ordnet efter arbejdsområder.
09-06-2022 Ændringsønske er modtaget.

Ønske om tilføjelse af sprog 'Berbisk' - sagsnr.: 267427

31-05-2022 Et jobcenter ønsker 'Berbisk' tilføjet til kodelisten over officielle sprog'.
31-05-2022 Ændringsønsket er modtaget

Afmeldte borgere skal ikke have krav om CV - sagsnr.: 217039

26-02-2021 Det nye CV er i release 2020-4 implementeret sådan, at kontaktgruppe skal lukkes, før krav om CV bortfalder. For borgere, som skal være tilmeldt for at stå til rådighed, gælder imidlertid, at krav om CV ophører, når borgeren bliver afmeldt og ikke først, når kontaktgruppen bliver lukket. Det skal derfor været muligt for en afmeldt borger (der ikke er sygemeldt) at slette sin Jobnetprofil.
25-05-2021 I patch, som lægges i produktion den 29-06-2021, bliver det for afmeldte i kontaktgruppe 1 'Dagpengemodtager' og 8 'Uden ydelse' indført, at afmeldte i kontaktgrupperne ikke har krav om CV. I release 2021-3 forventes tilsvarende ændring indført for afmeldte i kontaktgruppe 2, 12, 26, 27, 28 og 29.

Info om tips til annonce-søgning - sagsnr.: 127239

03-08-2018 Virksomheder får i JobAG tips til deres udsøgning af CV'er. Samme hjælp ønskes på Jobnet, når borgere udsøger jobannoncer
03-08-2018 Ændringsønsket er modtaget

 

Sidst opdateret: 25-05-2023