Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om CV

Styrelsen modtager løbende spørgsmål om CV, som samles, drøftes og besvares. Læs her de hyppigst stillede spørgsmål.

Må jobcentret videregive CV fra Jobnet til virksomheder uden borgerens samtykke?

25-03-2019 Som udgangspunkt skal jobcentrene hjælpe såvel de jobsøgende med at finde arbejde, som virksomhederne med at rekruttere arbejdskraft. Hvis et jobcenter i den forbindelse henter en borgers CV fra Jobnet, bliver kommunen dermed dataansvarlig for borgerens CV.  

Såfremt kommunen videregiver borgerens Jobnet-CV til en arbejdsgiver, er det vigtigt at være opmærksom på, at CV'et skal udskrives på en sådan måde, at de felter, som borgeren evt. har valgt at skjule, ikke bliver vist i udskriften.

Hvis CV'et udskrives fra JobKon, er udskriften tilrettet, så skjulte felter ikke vises i udskriften. I forbindelse med oprettelse af CV'et bliver borgeren oplyst om, at der som udgangspunkt ikke må indskrives følsomme personoplysninger i CV'et, og jobcentret skal under alle omstændigheder sikre sig, at der ikke er skrevet følsomme personoplysninger i CV'ets fritekstfelter.

Jobcentrene bør være opmærksomme på kravet om kryptering af e-mails for behandlinger af personoplysninger som kommunen/jobcentret er dataansvarlig for - jf. Datatilsynets FAQ

Hvordan registreres en uddannelse fra udlandet, der ikke er godkendt i Danmark?

12-10-2017

Uddannelser, der ikke er godkendte i Danmark, skal registreres under 'Uddannelse, kurser og certificeringer', men det er vigtigt, at borgeren i friteksten til uddannelsen skriver, at den er taget i udlandet men ikke godkendt i Danmark. Er der tale om, at borgeren har en proces i gang mhp. at få uddannelsen godkendt i Danmark, bør det ligeledes skrives. At uddannelsen ikke er godkendt, er ikke det samme som, at borgeren intet ved om emnet, og det er derfor bedre at skrive præcis hvordan, det hænger sammen, frem for blot at skrive, at man har en almindelig skolegang.

Hvilke felter er obligatoriske før end et CV kan blive søgbart?

08-10-16

Følgende felter skal være udfyldt for at CV'et kan blive søgbart:

  1. Erhvervserfaring: Hvis borgeren ikke har erhvervserfaring, skal han registre dette.
  2. Uddannelse, kurser og certificeringer: Det er vigtigt, at borgeren udfylder alle relevante data, men i dette felt er det registrering af uddannelse, der som minimum skal være udfyldt.
  3. Jeg søger job som: Under dette menupunkt skal der være registreret:
    • Mindst én stillingsbetegnelse (hvilket normalt sker ved tilmeldingen).
    • Ansættelsesbetingelser, der er forudfyldt, men kan ajourføres.

Hvorfor står den faglige profil ikke øverst i CV-udskriften?

15-10-2015

Det er også hensigten med feltet, men da vi har set i databasen og det indhold, der pt. er i felterne, vil vi gerne vente indtil ordlyden 'Faglig profil' i stedet for 'Personlig beskrivelse' har vundet indpas både for borgerne og sagsbehandlerne, der tjekker CV'erne, så vi får det rette indhold i feltet. Derfor afventer vi lidt endnu med at flytte feltet.

Hvorfor er den faglige profil ikke et obligatorisk felt?

04-06-2015

Vi ønsker ikke i CV'et at have for mange obligatoriske felter, da vi mener, at den enkelte jobkonsulent, der sidder med borgeren, skal have myndigheden til at bestemme hvilke felter, den pågældende borger skal udfylde. Dette ud fra et kendskab til de forskellige arbejdsområder.

Hvorfor er alle kvalifikationer ikke knyttet til en stillingsbetegnelse?

20-04-2015

Vi har to typer af kvalifikationer - kvalifikationer, der altid har været i Jobnet, og som er knyttet til en stillingsbetegnelse og kvalifikationer, som er importeret fra jobbing.dk, hvor de ikke er knyttet til en stillingsbetegnelse.

Kvalifikationer er noget, som borgeren har og dette uafhængigt af et bestemt job. Det er klart, at forskellige job kan have givet borgeren kvalifikationerne, men mange kvalifikationer kan benyttes i flere job. Det er derfor ikke vigtigt, at der er sammenhæng mellem stillingsbetegnelse og kvalifikation.

Hvordan kan borgeren skjule navn og adresse i CV'et?

05-12-2019 Hvis en borger ønsker at skjule navn- og adresse i CV'et, skal han søge om navne- og adressebeskyttelse i Folkeregistret - eller via borger.dk. Når han har fået navne- og adressebeskyttelse, vil data automatisk være skjult i CV'et.

Navne- og adressebeskyttelse gives for et år ad gangen.

Læs mere om navne- og adressebeskyttelse (nyt vindue)

Sidst opdateret: 05-12-2019