Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Selvbook på Jobnet og frister

Med Selvbook kan ledige borgere selv booke deres samtaler i jobcentret indenfor fastsatte frister. Selvbooking er obligatorisk for dagpengemodtagere.

På Jobnet er det muligt at booke samtaler og møder med jobcentret
Dagpengemodtagere skal selv booke deres jobsamtaler indenfor fastsatte frister i det fælles kontaktforløb.
Jobcentret kan også indkalde til samtaler. Disse indkaldelser bliver vist på Jobnet under Mine Møder. Borgerne har således digital adgang til alle informationer om deres planlagte samtaler og møder med jobcenter og a-kasse.
Imens selvbooking er obligatorisk for dagpengemodtagere, bliver det også udstillet af jobcentrene for de øvrige målgrupper.

Formål med Selvbook på Jobnet

Formål for borgere

Når borgerne selv kan booke tid for samtalen med jobcentret, i stedet for at modtage en indkaldelse, går borgeren fra en passiv til en aktiv rolle i kontakten med jobcentret og har selv indflydelse på, hvornår mødet skal afholdes indenfor den fastsatte frist. Det er også muligt at ombooke, såfremt tidspunktet for den første bookning ikke passer alligevel.

Formål for sagsbehandler

Selvbooking understøtter målsætningen i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi om øget selvbetjening, og de heraf følgende administrative lettelser i jobcentrene.

Vision for Selvbook på Jobnet

Selvbook giver borgere mulighed for at betjene sig selv på nettet i forhold til Jobcentret og dermed i højere grad selv kunne tage ansvaret for kontakten med jobcentret.

Samtidig lettes den administrative proces i indkaldelsen af borgere, og dermed mindskes den tid, der anvendes på administration.

Selvbooking understøtter den fællesoffentlige digitaliseringsstrategis målsætning om øget selvbetjening.

Selvbook på Jobnets udspring og sammenhænge

Muligheden for selvbooking er et væsentligt element i kontanthjælps-, sygedagpenge-, og beskæftigelsesreformens intentioner om, at skabe øget ansvarlighed, medbestemmelse og tilfredshed med jobcentrenes indsats hos borgerne.

Selvbook på Jobnet indgår i sammenhæng med Jobcenter Planner. 

Selvbook indgår herudover i:

  • Det fælles kontaktforløb  
  • Jobrettet samtale 1 og 2
  • Tidlig indsats for syge

Lovgivning

Læs om lovgivningen vedrørende Selvbook:

  • Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
  • Bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager
  • Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
Sidst opdateret: 30-08-2018