Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Statistik om selvbooking og samtaler

Hver måned opdateres andelen af borgernes selvbookede samtaler med jobcenteret i forhold til samtaler jobcenteret har indkaldt borgerne til.

Fra 1. september 2016 har alle dagpengemodtagere pligt til selv at booke samtaler med jobcenteret. Tilsvarende har jobcenteret pligt til at udstille ledige mødetider for borgerne via systemet Jobcenter Planner således, at der stilles et tilstrækkeligt antal ledige tider til rådighed for borgerne.

Det er imidlertid muligt for andre kontaktgrupper at selvbooke frivilligt.

For at understøtte Jobcentres implementering af selvbooking, stiller STAR en oversigt til rådighed, hvor du kan følge med i andelen af selvbookinger i forhold til andelen af indkaldte samtaler.

I sidemenuen til venstre eller på nedenstående links kan du vælge status på selvbooking for dagpengemodtagere, sygedagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere:

Statistik om dagpengemodtageres selvbooking og samtaler

Statistik om sygedagpengemodtageres selvbooking og samtaler

Statistik om jobparate kontanthjælpsmodtageres selvbooking og samtaler

På ovenstående sider får du et Danmarkskort med farver, som angiver status på andelen af selvbookede i hver kommune.

Jobcenteret har desuden mulighed for at følge udviklingen i eget jobcenter på daglig basis på STAR SharePoint Portal.

STAR SharePoint Portal (nyt vindue)

Sidst opdateret: 28-02-2018