Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Statistik om selvbooking og samtaler

Hver måned opdateres andelen af borgernes selvbookede samtaler med jobcentret i forhold til samtaler jobcentret har indkaldt borgerne til.

 

For at understøtte jobcentres implementering af selvbooking, stiller STAR en oversigt til rådighed, hvor du kan følge med i andelen af selvbookinger i forhold til andelen af indkaldte samtaler.

I sidemenuen til venstre eller på nedenstående links kan du vælge status på selvbooking for dagpengemodtagere, sygedagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i jobafklaringsforløb. 

Statistik om dagpengemodtageres selvbooking og samtaler

Statistik om sygedagpengemodtageres selvbooking og samtaler

Statistik om jobparate kontanthjælpsmodtageres selvbooking og samtaler

Statistik om selvbooking og samtaler for borgere i jobafklaringsforløb

På ovenstående sider får du et Danmarkskort med farver, som angiver status på andelen af selvbookede i hver kommune.

Jobcentret har desuden mulighed for at følge udviklingen i eget jobcenter på daglig basis på STAR SharePoint Portal. Læs om oprettelse af adgang til SharePoint.

STAR SharePoint Portal (nyt vindue)

Sidst opdateret: 11-02-2020