Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Statistik om selvbooking og samtaler

Hver måned opdateres andelen af borgernes selvbookede samtaler med jobcentret i forhold til samtaler jobcentret har indkaldt borgerne til.

 

For at understøtte jobcentres implementering af selvbooking, stiller STAR en oversigt til rådighed, hvor du kan følge med i andelen af selvbookinger i forhold til andelen af indkaldte samtaler.

I sidemenuen til venstre eller på nedenstående links kan du vælge status på selvbooking for dagpengemodtagere, sygedagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i jobafklaringsforløb. 

Statistik om dagpengemodtageres selvbooking og samtaler

Statistik om sygedagpengemodtageres selvbooking og samtaler

Statistik om jobparate kontanthjælpsmodtageres selvbooking og samtaler

Statistik om selvbooking og samtaler for borgere i jobafklaringsforløb

På ovenstående sider får du et Danmarkskort med farver, som angiver status på andelen af selvbookede i hver kommune.

Der er desuden målinger på vej for de nye målgrupper, der pr. 1. januar 2021 også bliver omfattet af obligatorisk selvbooking.

Jobcentret har desuden mulighed for at følge udviklingen i eget jobcenter på daglig basis på STAR SharePoint Portal. Læs om oprettelse af adgang til SharePoint.

STAR SharePoint Portal (nyt vindue)

Sidst opdateret: 10-12-2020