Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

August 2021: Statistik om aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælps selvbooking og samtaler

Dette kort viser implementering af selvbooking i alle landets kommuner. Af kortet fremgår andelen af selvbookede samtaler for aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp.

Flyt musen over en kommune for at se andelen af selvbookede samtaler for aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp.

Kortet viser tal for august 2021.

Bemærk, at der er en mindre usikkerhed forbundet med data om for dette udtræk som resultat af, at Visitationsgruppe/Persongruppemarkering ikke har en slut dato. Hvis en borger skifter fra en kontaktgruppe til en anden, er borgerens Visitationsgruppe/Persongruppemarkering uændret, da borgeren ikke automatisk bliver fjernet fra den gamle Visitationsgruppe/Persongruppemarkering, hvorfor borgeren kan mangle eller optræde i et forkert udtræk.

Forklaring på farvekoder

  • Grøn: Jobcentre med en andel på over 10 procent
  • Gul: Jobcentre med en andel på mellem 5 og 10 procent.
  • Rød: Jobcentre med en andel på under 5 procent.

Gennemsnit på landsplan

På landsplan er andelen af selvbookede samtaler 12,10 procent.

Datagrundlag

Kortet er opdateret den 08.09.2021 med data for august måned. Data på antallet af selvbookede og indkaldte samtaler er hentet fra Det Fælles Datagrundlag, DFDG, imens antallet af aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp i en given kommune er hentet fra Jobindsats.dk.

Udviklingen i antal selvbookinger i egen kommune kan følges på STAR SharePoint Portal, hvor data bliver opdateret alle ugens hverdage:

STAR SharePoint Portal (nyt vindue)

Beregningsgrundlag

Andelen af selvbookede samtaler udregnes således: Selvbookede jobsamtaler x 100/(selvbookede + indkaldte jobsamtaler).

Beregningen omfatter målgruppen: Aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp

I beregningen indgår ikke samtaler med selvhenvendere, som definitorisk hverken er indkaldte eller selvbookede, som indkaldte jobsamtaler.

Næste opdatering

Kortet opdateres næste gang ultimo oktober 2021.

Kontakt og spørgsmål

Har du spørgsmål til kommunekortet kan du tage kontakt til dit lokale Arbejdsmarkedskontor.

Kontaktoplysninger på arbejdsmarkedskontorerne

Bemærk at visning af kommunekortet kræver, at der er installeret Adobe Flash Player, på den browser du benytter. Kontakt din IT-afdeling for oplysninger om muligheden for at få det installeret.

Sidst opdateret: 11-02-2022