Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ændringsønsker til fravær og fritagelser inklusive sygefravær for alle målgrupper

Styrelsen indsamler løbende ønsker til ændringer af forskellige værktøjer. Nedenfor fremgår de ændringsønsker til fravær og fritagelser, vi har modtaget.

Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af Styrelsens it-værktøjer, at vi løbende får indmeldinger fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre eller løses anderledes.

For hvert ønske angives en dato for modtagelsen af ønsket samt en status, der ligeledes er fulgt af en statusdato.

Mulig for syge- og raskmelding via Jobnet for fleksjobvisiterede - sagsnr.: 134349

07-03-2019 På samme måde som borger i kontaktgruppe 4 'Revalidend', 5'For-revalident' og 11 'Rehabilitent' kan syge- og raskmelde sig via Jobnet, bør det også være en mulighed for borgere i kontaktgruppe 7 'Fleksjobvisiteret'.
07-03-2019 Ændringsønske er oprettet.

Advisering om manglende joblog - sagsnr.: 74266 / 88930

06-06-2016 I joblogudsøgningen kan der efter releasen den 13-06-2016 tages højde for de dage, hvor borgeren grundet et fraværsforhold er fritaget for at registrere joblog. Disse fritagelser ønskes også medtaget i beregningen af, hvornår jobcentret skal adviseres om, at borgeren ikke har foretaget registreringer i jobloggen - det samme gælder den notifikation, som borgeren får vist på 'Min side'.
13-12-2018 Implementeret i release 2018-4 den 10-12-2018.

Oplysning om pligt til at møde til samtaler ved sygemelding - sagsnr. 74892

07-09-2015 Kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere har pligt til at møde til de jobsamtaler, som jobcentret indkalder til - også selv om borgeren er sygmeldt (i det omfang sygdommen tillader det). Der ønskes information herom på siden 'Sygemelding' på Jobnet og i kvitteringen for sygemelding.
27-08-2018: Ændringsønsket er blevet prioriteret, men løsningstidspunkt er endnu ikke fastlagt

Ønske om automatisk skift tilbage til kontaktgruppe 'Seniorjob' ved raskmelding

05-01-2015 Når en borger i kontaktgruppe 24 'Sygedagpengemodtager fra beskæftigelse', som er sygemeldt fra kontaktgruppe 23 'Seniorjob', bliver raskmeldt, sættes kontaktgruppen ikke automatisk tilbage til kontaktgruppe 23. Der ønskers samme funktionalitet, som ved raskmelding af borgere, som er sygemeldt fra kontaktgruppe 10 'Fleksjobansat'.
09-01-2019 Forventes implementeret i release 2019-1 den 18-03-2018.

Sidst opdateret: 07-03-2019