Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Tjek jobforslag på Jobnet – ugentlig registrering

Tilmeldte borgere skal på Jobnet tjekke jobforslag mindst hver 7. dag.

Borgere, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, skal som udgangspunkt tjekke jobforslag hver 7. dag. Tjek af jobforslag skal foretages af borgeren selv via Jobnet.

Beregningen for hvornår, der skal ske tjek af jobforslag, tager højde for evt. registrerede fraværsforhold (fx. ferie), weekender og helligdage.

Når borgeren tjekker sin jobforslag (ved klik på knappen Tjek dine jobforslag), får han vist en ny frist for tjek at jobforslag og jobforslag, som matcher de stillingbetegnelser, som borgerne er registreret med i CV'et.

Hvis borgeren glemmer at tjekke sine jobforslag, genereres et brev med en påmindelse herom, og borgeren får yderligere 7 dage til at tjekke jobforslag. Tjekker borgeren fortsat ikke sine jobforslag, sker der en afmelding.

Det er kun første og anden gang, borgeren glemmer at tjekke sine jobforslag, at han får en skriftlig påmindelse fra jobcentret om at tjekke sine jobforslag inden for 7 dage (dato for den forlængede frist er angivet i brevet, jf. oven for). Hvis den tilmeldte borger ikke tjekker jobforslag inden for fristen på 7 dage, bliver pågældende afmeldt uden yderligere varsel dagen efter fristens udløb.
Afmeldingen som følge af manglende tjek af jobforslag gennemføres dagen efter fristens udløb (om natten), og borgeren får tilsendt et afmeldebrev.

Ved tredje undladelse inden for 12 måneder afmeldes borgeren uden påmindelse og uden yderligere frist. 

Sidst opdateret: 16-02-2018