Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Jobcenter Planner – administration af selvbookingstider

Via Jobcenter Planner kan jobcentrene udstille samtalemuligheder og de ledige tider, som skal være til rådighed, så borgere selv kan booke en samtale på Jobnet.

Jobcenter Planner er et system, der anvendes i jobcentrene, og som integrerer to funktioner: Mødebooking og kalenderoptimering.

Jobcenter Planner har været obligatorisk for jobcentrene at bruge, men pr. 1. april 2017 kan jobcentrene frit vælge bookingsystem.

Jobcenter Planner  er udviklet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til brug for jobcentre, som har pligt til at opsætte og udstille de samtalemuligheder og ledige tider,  så  bestemte grupper af  ledige borgere med adgang til Min side på Jobnet selv kan booke de samtaler, de ønsker.
Samtidig styrer systemet hvilke tider, der bliver booket, og giver information til sagsbehandlerne om dette.

Planner kan også  anvendes  til central indkaldelse af ledige på traditionel vis.

Jobcenter Planner tilbyder en række fordele for jobcentret, herunder:

  • Borgerne booker og ombooker selv møder, hvilket øger fremmødeprocenten og mindsker antallet af opkald til callcenteret for at få ændret mødetidspunkter.
  • Borgerne vælger selv dag og tidspunkt for mødet, hvilket øger fremmødeprocenten.
  • Planner har en kalenderoptimeringsfunktion, som automatisk kan fordele samtalerne i forhold til vejleder, team og falddato, hvorved manuelle opgaver i forbindelse med planlægning af møder minimeres eller bortfalder.
  • Ved hjælp af Jobcenter Planner kan der foretages masse-indkaldelser og   indkaldes til gruppemøder.

Jobcenter Planner hænger sammen med temaet 'Selvbook på Jobnet og frister' som du med fordel kan læse:

Selvbook på Jobnet og frister

Sidst opdateret: 09-02-2018