Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

VAS - digital Validering af Atypisk Sygefravær

VAS er et digitalt system, der kontrollerer det sygefravær, som virksomheder indberetter via NemRefusion. Hvis det indberettede sygefravær afviger fra det normale niveau for sygefravær, betragtes det som atypisk sygefravær. VAS sender advis’er til kommunerne om sygefraværet, og understøtter dermed kommunernes behandling af sager om sygedagpenge med henblik på at forhindre misbrug.

Formålet med VAS er at give sagsbehandlerne i kommunerne en advis (underretning), hvis der er forhold i en sygedagpengesag, der skal undersøges nærmere. Denne understøtning af sagsbehandlingen skal minimere omfanget af misbrug af sygedagpenge.

VAS er dermed et redskab, der skal gøre det lettere for kommunernes ydelsesdel at arbejde med systematisk kontrol af virksomheders anmeldelser af sygefravær og anmodninger om sygedagpengerefusion. VAS kan herudover anvendes i forbindelse med kommunernes sygedagpengeopfølgning.

Sygedagpengeopfølgning

VAS foretager en automatisk kontrol af det sygefravær, som virksomheder indberetter digitalt via www.virk.dk's NemRefusion.

Hvis det indberettede sygefravær afviger fra det normale niveau for sygefravær, betragtes det som atypisk sygefravær. Og det kan være tegn på misbrug.

Eksempel på atypisk fravær:

  • Hvis en virksomhed indberetter et meget højt sygefravær i forhold til niveauet for andre virksomheder i samme branche.

Advis’er til kommunerne

VAS sender advis’er til kommunen om virksomhedernes indberettede sygefravær. Hovedparten af disse, er 0-advis’er der indeholder teksten ”Ingen bemærkninger”. 0-advis’er fra VAS er en bekræftelse til kommunerne om, at indberetningerne er blevet kontrolleret af VAS, og at VAS ikke har fundet noget atypisk ved indberetningerne.

Advis’erne – herunder også 0-advis’erne - indeholder uddybende oplysning om filterudslag, hvis indberetningen har givet anledning til det. Advis’erne indeholder følgende:

  • Sygefravær og oplysning om den aktuelle virksomheds aktive sygedagpengesager i andre kommuner.
  • Oplysninger, som kan indgå i kommunens sagsbehandling.
  • Særlig opmærksomhed på sagen i tilfælde af atypisk sygefravær
  • Bonusinformationer om den aktuelle virksomheds sygefravær sammenholdt med sygefravær i samme branche

Advis’en kan sammen med anmeldelsen ses i kommunens sagsbehandlingssystem.

Du kan læse mere om VAS i styrelsens vejledning til kommunale sagsbehandlere om Validering af Atypisk Sygefravær, pjece og Notat udarbejdet af Kommunernes Landsforening.

Vejledningsmateriale om VAS

Hvis indberetninger fra virksomhederne via Nemrefusion ikke er blevet kontrolleret af VAS, modtager kommunerne et fejl-advis fra NemRefusion. I tilfælde af fejl-advis om tekniske problemer, skal kommunerne altid foretage en skærpet kontrol af indberetningerne, da disse indberetninger ikke er blevet kontrolleret af VAS.

Ansvar for behandling af advis'er

Det er den enkelte sagsbehandler i kommunen, der har ansvar for at kontrollere sagens oplysninger og træffe afgørelse om bevilling eller afslag i sygedagpengesager.

Sagsbehandlerne skal desuden sende en tilbagemelding til VAS om resultatet af sagsbehandlingens udfald.

Tilbagemeldingen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Har den aktuelle advis fra VAS givet anledning til yderligere kontrol
  • Hvilket beløb er der udbetalt i sygedagpenge i forhold til den aktuelle advis
  • Er der truffet afgørelse om afslag om refusion af sygedagpenge
  • Årsag, hvis kommunen har givet afslag om refusion

Dermed bidrager kommunerne til at VAS indeholder oplysninger og viden om sygefravær til statistisk brug og analyser. Herudover bidrager oplysningerne til, at systemet kan videreudvikles med henblik på at forbedre systemet til hjælp i sagsbehandlingen.

VAS er under afvikling

I forbindelse med implementeringen af kommunernes nye sygedagpengesystem, KSD indbygges en VAS lignende funktionalitet, hvorefter VAS systemet afvikles. Afviklingen af VAS følger implementeringen af KSD.

Du kan læse om kommunernes sygedagpengesystem (KSD) og se tidsplanen på KOMBIT’s hjemmeside.

Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 16-09-2021