Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Oversigt over moduler i Sharepoint til understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

SharePoint-platformen er en paraply, hvorunder der er adgang til en række moduler, hvor data enten kan registreres eller hentes ud som statistikker.

Styrelsen til Arbejdsmarked og Rekruttering har oprettet en SharePoint-platform (SHP), der skal opfattes som en paraply, hvor der er adgang til en række forskellige moduler:

  • Et dokumentationsarkiv der indeholder dokumentation af STARs forretningsmæssige løsninger, releaseplaner og løsningsbeskrivelser mv
  • Dataindsamlingsløsninger hvor brugere indtaster og vedligeholders data
  • Rapporteringsløsninger hvor data udstilles i faste rapporter

Uanset hvilken løsning der er anvendt på den enkelte brugermandender, benytter SHP og fælles bruger- og sikkerhedsløsning. Det vil sige, at en bruger af SHP oprettes én gang og tilføjer herefter rettigheder til de moduler, som vedkommende skal have adgang til.

Moduler i SharePoint

Der findes følgende moduler i SharePoint:

A-kasse-indkomstregisteroplysninger

Feriekonto kontrol

Indberetning af førtidspensionssager

Job-bro til uddannelse

Kvartalsoversigt over løntilskud, virksomhedspraktik og nytteindsats

Lovlige arbejdskonflikter

Låneadministration - Pulje til uddannelsesløft

PD U2 - EØS

Selvbooking-rapporter

Seniorpension

Udenlandske arbejds- og forsikringsperioder

Virksomhedsoverblik 

Oprettelse af adgang til moduler i SharePoint

Oprettelse af adgange til brugere er forskellig afhængig af, hvor man arbejder.

I kommuner og a-kasser er der oprettet SharePoint-brugeransvarlige, der står for oprettelse af brugere og tildeling af adgang til modulerne. Kontakt derfor din brugeransvarlige.  

Hvis du er ansat i SIRI, Udbetaling Danmark, Ankestyrelsen eller et fagforbund, skal du kontakte myndighedens brugeransvarlige, der bestiller en adgang til dig hos styrelsen.

I løbet af sommeren 2021 skal brugere af Sharepoint have en medarbejdersignatur for at kunne logge ind første gang. Signaturen bliver udstedt af NETS. For at få udstedt en medarbejdersignatur, skal du tage kontakt til administratoren i din organisation. Alle brugere af Sharepoint orienteres om overgangen via en e-mail ca. en uge inden overgang.

I forbindelse med ændringen er der udarbejdet følgende vejledninger:

Vejledning til brugere af bi.star.dk:

Quick-guide til eksisterende brugere, der skal logge på Sharepoint første gang efter den 13-09-2021 (pdf) (nyt vindue)

Vejledning til brugere v 1.3 (pdf) (nyt vindue)

Vejledning til brugeransvarlige v 1.2 (pdf) (nyt vindue)

Vejledninger til brugere af dokumentationsarkivet.dk:

Quick-guide til eksisterende brugere, der skal lokke på dokumentationsarkivet første gang efter den 13-09-2021 (pdf) (nyt (vindue)

Vejledning til brugere (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 14-09-2021