Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Oversigt over moduler i Sharepoint til understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

SharePoint-platformen er en paraply, hvorunder der er adgang til en række moduler, hvor data enten kan registreres eller hentes ud som statistikker.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har oprettet en SharePoint-platform (SHP), der skal opfattes som en paraply, hvorunder der er adgang til en række forskellige moduler:

  • Et dokumentationsarkiv der indeholder dokumentation  af STARs forretningsmæssige løsninger, releaseplaner og løsningsbeskrivelser m.v.
  • Dataindsamlingsløsninger hvor brugere indtaster og vedligeholder data
  • Rapporteringsløsninger hvor data udstilles i faste rapporter

Uanset hvilken af løsningerne den enkelte bruger anvender, benytter SHP en fælles bruger- og sikkerhedsløsning. Det vil sige, at en bruger af SHP oprettes én gang og tilføjes herefter rettigheder til de moduler, som vedkommende skal have adgang til.

Moduler i SharePoint

Der findes følgende moduler i SharePoint:

A-kasse-indkomstregisteroplysninger

Feriekonto kontrol

Indberetning af førtidspensionssager

Job-bro til uddannelse

Kvartalsoversigt over løntilskud, virksomhedspraktik og nytteindsats

Lovlige arbejdskonflikter

Låneadministration - Pulje til uddannelsesløft

PD U2 - EØS

Selvbooking-rapporter

Seniorpension

Udenlandske arbejds- og forsikringsperioder

Virksomhedsoverblik 

Oprettelse af adgang til moduler i SharePoint

Oprettelse af adgange til brugere  er forskellig afhængig af, hvor man arbejder.

I kommuner og a-kasser er der oprettet SharePoint-brugeransvarlige, der står for oprettelse af brugere og tildeling af adgang til modulerne. Kontakt derfor din brugeransvarlige. Oversigt over superbrugere findes i nedenstående lister:

Oversigt over SharePoint-brugeransvarlige - jobcentre (Excel) (nyt vindue)

Oversigt over SharePoint-brugeransvarlige - a-kasser (Excel) (nyt vindue)

Hvis du er ansat i STAR, SIRI, Udbetaling Danmark eller Ankestyrelsen, skal du kontakte STARs Landssupport på e-mail sharepoint@star.dk.

Spørgsmål om autorisation, login etc. kan stilles til Landssupporten på telefon 70 25 89 25 eller e-mail sharepoint@star.dk. Skriv gerne dit telefonnummer, så vi har mulighed for at komme i kontakt med dig.

Sidst opdateret: 08-09-2020