Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ændringsønsker til CV-udsøgning

Styrelsen indsamler løbende ønsker til ændringer af forskellige værktøjer. Nedenfor fremgår de ændringsønsker til CV-udsøgning, vi har modtaget.

Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af STARs it-værktøjer, at vi løbende får indmeldinger fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre eller løses anderledes.
For hvert ønske angives en dato for modtagelsen af ønsket samt en status, der ligeledes er fulgt af en statusdato.

Oplysning om hvilke CV'er i CV-agenten, der er nye ønskes - sagsnr.: 127055

25-07-2018 Via CV-agenten får virksomheden oplysning om, når der er et eller flere nye eller opdaterede CV'er i virksomhedens søgeprofil, men ved opslag på søgeprofilen kan der være mange CV'er, og dermed er det ikke muligt at se, hvilke CV'er, der er nye eller opdaterede. Virksomhederne efterspørger denne mulighed.
25-07-2018 Ændringsønske er oprettet

Filtrering med 'både og' på alle filtreringsområder i CV-søgning - sagsnr.: 77483 og 88981

06-06-2016 I en tidligere release blev flere filtreringsområder ændret, så valg af to filtreringsemner inden for et område, giver et resultat af borgere, der har både den ene kompetence og den anden kompetence. Ønsket er, at 'både og' søgningen skal implementeres inden for alle filtreringsområder, ligesom der ønskes mulighed for, at brugeren selv kan vælge, om søgningen skal foretages som 'enten eller' eller som 'både og'.
27-04-2017 Ændringsønske er under analyse

Sidst opdateret: 25-07-2018