Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Tilgængelighedserklæring - JobAG

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering forpligter sig til at gøre webstedet https://jobag.jobnet.dk/JobAG/Frontpage#!/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://jobag.jobnet.dk/JobAG/Frontpage#!/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens §1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og §3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på E-mail: star@star.dk

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud.
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav).
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav).

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav).

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne a) Det offentlige organ har selv evalueret webstedet, b) Vurdering er foretaget af ekstern part og c) Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter.

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles jf. webtilgængelighedsloven i tre kategorier – og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde – dvs. hvis det kræver et uforholdsmæssigt stort stykke arbejde fra myndighedens side, og kun ganske få mennesker har gavn af det. Det kan fx være en rapport eller vejledning, der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil – i forbindelse med almindelig vedligeholdelse og opgradering af platformen – løbende arbejde for at forbedre webtilgængeligheden. Når forskellige teknologier løftes (eks. løft af rammeværktøjet Angular, som benyttes til brugergrænsefladeudvikling) vil nedenstående fejl og uhensigtsmæssigheder indgå i transitionensprocessen og herigennem søgt afhjulpet, så JobAG på sigt kommer til at fremstå med højere tilgængelighed.

 • WCAG 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold – Niveau A
  Webstedet indeholder linkende grafik uden alt-attributter og brugergrænsefladekomponenter uden tekstbaserede alternativer. Styrelsen tilstræber at få løftet disse egenskaber i løbet af 2021/2022.

 • WCAG 1.3.1 Information og relationer – Niveau A
  Webstedet indeholder sider med fejl i overskriftopmærkningen, hvilket indbefatter fejl i overskriftsstrukturen og en ulogisk overskriftskruktur. Endvidere indeholder webstedet fejl i etiketter, fejl i radioknapper og indhold, som ikke kan tilgås via skærmlæser. Styrelsen forventer, at JobAG vil overholde WCAG-standarden ved udgangen af 2020.

 • WCAG 1.4.1 Anvendelse af farve – Niveau A
  Farve er anvendt som eneste visuelle middel til at udskille indhold fra den omgivende tekst på webstedet. Styrelsen tilstræber at få løftet denne egenskab i løbet af 2021/2022.

 • WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum) – Niveau AA
  Webstedet har indhold, hvor der er mangelfuld kontrast mellem tekst- og baggrundsfarven. Styrelsen tilstræber at få løftet denne egenskab i løbet af 2021/2022.

 • WCAG 1.4.10 Ombrydningsvisning – Niveau AA
  Der opstår tab af information og funktionalitet, når webstedet bliver vist i en skærmopløsning på 1280x1024 pixels med 400% zoom (svarende til en skærmopløsning på 320x256 pixels). Styrelsen tilstræber at få løftet denne egenskab i løbet af 2021/2022.

 • WCAG 1.4.11 Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold – Niveau AA
  Der er mangelfuld kontrast på brugergrænsefladekomponenter og tastaturfokusindikatoren på webstedet. Styrelsen tilstræber at få løftet disse egenskaber i løbet af 2021/2022.

 • WCAG 1.4.13 Indhold ved svævepegning eller fokus – Niveau AA
  Webstedet indeholder ekstra indhold/hovertekster, der ikke overholder kravet om at svævepegning er mulig. Styrelsen tilstræber at få løftet disse egenskaber i løbet af 2021/2022.

 • WCAG 2.1.1 Tastatur – Niveau A
  Webstedet indeholder komponenter, der ikke kan ikke betjenes via tastaturet. Dertil mangler der instruktioner til, hvordan komponenter kan betjenes via tastaturet. Styrelsen forventer, at JobAG vil overholde WCAG-standarden ved udgangen af 2020.

 • WCAG 2.4.2 Sider har titler – Niveau A
  Webstedet indeholder sider med samme sidetitel. Styrelsen tilstræber at få ændret dette i løbet af 2021/2022.

 • WCAG 2.4.3 Fokusrækkefølge – Niveau A
  Der opstår i visse tilfælde problemer med fokusrækkefølgen på webstedet. Dette omhandler indhold, hvor komponenter ikke modtager fokus i en rækkefølge, der bevarer meningen eller betjeningsmulighederne. Styrelsen tilstræber at få løftet disse egenskaber i løbet af 2021/2022.

 • WCAG 2.4.4 Formål med links (i kontekst) – Niveau A
  På et enkelt sted på webstedet findes links, der ikke giver mening udenfor egen kontekst. Styrelsen forventer, at JobAG vil overholde WCAG-standarden ved udgangen af 2020.

 • WCAG 2.4.7 Synligt fokus – Niveau AA
  Webstedet indeholder komponenter, der ikke modtager synligt fokus. Styrelsen forventer, at JobAG vil overholde WCAG-standarden ved udgangen af 2020.

 • WCAG 2.5.3 Etiket i navn – Niveau A
  Webstedet indeholder formularfelter, hvor der er uoverensstemmelse mellem den synlige og programmeringsmæssigt definerede (usynlige) etiket. Styrelsen tilstræber at få løftet dette i løbet af 2021/2022.

 • WCAG 3.1.2 Sprog, der anvendes til dele af indhold – Niveau AA
  Webstedet rummer dele af indhold, hvor sproget afviger fra standardsproget. Styrelsen tilstræber at få ændret dette i løbet af 2021/2022.

 • WCAG 3.2.2 Ved input – Niveau A
  Webstedet indeholder brugergrænsefladekomponenter, der medfører automatisk ændring af brugerens kontekst ved ændring af indstillingerne i komponenterne. Styrelsen tilstræber at få ændret dette i løbet af 2021/2022.

 • WCAG 3.2.4 Konsekvent identifikation – Niveau AA
  Komponenter med samme funktionalitet synes ikke at være defineret konsekvent på webstedet. Styrelsen tilstræber at ændret dette i løbet af 2021/2022.

 • WCAG 3.3.2 Etiketter eller instruktioner – Niveau A
  Webstedet indeholder formularer, hvor der mangler en instruktion, der formidler betydningen af, at formularelementer er forsynet med en asterisk (*). Dertil indeholder webstedet formularelementer, der er obligatoriske at udfylde, men som mangler at blive forsynet med en asterisk (*). Styrelsen tilstræber at få ændret dette i løbet af 2021/2022.

 • WCAG 4.1.2 Navn, rolle, værdi – Niveau A
  Enkelte steder på webstedet synes man ikke at kunne bestemme navn, rolle eller værdi på brugergrænsefladekompo-nenterne. Styrelsen tilstræber at få løftet disse egenskaber i løbet af 2021/2022.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt.

Funktion eller indhold, der ikke er omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september 2018 er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.

 • Netstedet indeholder en videofilm uden undertekster
  WCAG 2.0 - 1.2.2 niveau A - Undertekster (forudindspillet). Video og audio, som er offentliggjort før 23. september 2020, er undtaget fra kravene om webtilgængelighed jf. §1, stk. 5 i loven.

Initiativer for at opnå en højere grad af tilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil i forbindelse med den løbende vedligeholdelse og krævede teknologiske løft tilstræbe at øge webtilgængeligheden.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om lov om webtilgængelighed overholdes.

Husk, at før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden have underrettet det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke har svaret tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via nedenstående link.

Henvendelsesformular
Denne erklæring blev første gang offentliggjort den 18. september 2020

Erklæringen blev senest revideret den 18. september 2020

Sidst opdateret: 18-09-2020