Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Datasikkerhed i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i forbindelse med IT-projekter

Styrelsen prioriterer datasikkerhed højt og behandler, opbevarer og videregiver derfor altid personoplysninger i henhold til de gældende regler og anbefalinger.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering behandler alle registrerede personoplysninger i overensstemmelse med persondataloven samt god databehandlingsskik herunder sikkerhedsstandarden ISO 27001 og anbefalinger fra Center for Cybersikkerhed.

Styrelsen opbevarer alle personoplysninger i overensstemmelse med kravene i sikkerhedsbekendtgørelsen og alle personoplysninger, som driftsleverandører opbevarer på vegne af Styrelsen, bliver opbevaret i et sikkert servernetværk i enten Danmark eller EU.

Styrelsen videregiver i nogle tilfælde indsamlede personoplysninger til vores databehandlere. I de tilfælde har Styrelsen indgået databehandlingsaftaler med samtlige af vores databehandlere for at sikre, at den enkelte databehandler bl.a. har forpligtet sig til at opfylde sikkerhedskravene i persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen. Databehandleren er endvidere forpligtet til at slette, anonymisere eller tilintetgøre alle personoplysninger, når den pågældende undersøgelse er afsluttet. Det sikrer, at det efterfølgende ikke er muligt at identificere enkeltpersoner, der indgår i undersøgelsen.

Borgere har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Styrelsen behandler, herunder til hvilket formål oplysningerne anvendes, hvem modtagerne af oplysningerne er, hvor oplysningerne stammer fra og at få rettet evt. forkerte oplysninger jævnfør persondatalovens § 30 og § 31.

Typer af oplysninger

Styrelsen behandler alle registrerede oplysninger enten anonymt eller fortroligt. Nedenfor kan du læse om, hvad de to typer af behandlinger indebærer.

Anonyme oplysninger

Anonyme oplysninger bliver behandlet på en sådan måde, at oplysningerne ikke kan blive ført tilbage til den borger oplysningerne stammer fra. Oplysningerne bliver derfor ikke registreret på borgernes CPR-nummer, hvilket betyder, at Styrelsen kan se generiske oplysninger, som f.eks. alder og køn, men at disse oplysninger ikke kan blive ført tilbage til den enkelte borger.

Fortrolige oplysninger

Fortrolige oplysninger indeholder information, som kan føres tilbage til den borger oplysningerne stammer fra. Oplysningerne bliver registreret på borgerens CPR-nummer, og fortrolige oplysninger kan derfor blive sammenkørt med andre oplysninger, som Styrelsen har adgang til via it-systemer som f.eks. DFDG og Jobnet.

Love og regler om databeskyttelse

Nedenstående links indeholder love og regler om databeskyttelse, som er offentliggjort på retsinformation.dk

Persondataloven:

Lov om behandling af personoplysninger (nyt vindue)

Sikkerhedsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning (nyt vindue)

Sidst opdateret: 10-05-2017