Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

COVID-19: Betydning for beskæftigelsesindsatsen

Kommuner, jobcentre og a-kasser kan her læse om, hvordan de skal forholde sig til regeringens tiltag ift. at stoppe spredningen af COVID-19.

 

Den 15. april 2021 blev beskæftigelsesindsatsen delvist genåbnet. Der blev åbnet op for, at ledige kunne komme i virksomhedspraktik og løntilskud med fysisk fremmøde.

Fra den 13. juni 2021 gælder der en ny bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19.

Den nye bekendtgørelse indeholder en genindførelse af reglerne for ret og pligt fra den 1. juli 2021 – med en overgangsbestemmelse for kommuner, som bliver ramt af hel eller delvis nedlukning grundet covid-19. Samtidig udfases brugen af mundbind fra den 14. juni 2021.

Bekendtgørelsen viderefører desuden en række bestemmelser, herunder digitale samtaler og mulighed for virtuelle møder i rehabiliteringsteamet.

Bekendtgørelse af 13. juni 2021 om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 m.v. (pdf) (nyt vindue)

Bekendtgørelsen afløser den hidtidige bekendtgørelse nr. 885 af 11. maj 2021. om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19

Ændringsbekendtgørelsen, der var udstedt til denne, BEK nr. 682 af 19. april 2021, ophæves også. Der kan henvises til STAR’s orienteringsskrivelse af 12. maj 2021.

Orientering om yderligere genåbning af beskæftigelsesindsat-sen – ny bekendtgørelse med ikrafttrædelse den 13. juni 2021 (pdf) (nyt vindue)

Orienteringsskrivelse af den 4. juni 2021 om vedtagelse af Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forlængelse af uddannelsesløftet med forhøjet dagpengesats på 110 pct. til 2022 og undtagelse fra genindplacering i en ny dagpengeperiode for personer omfattet af uddannelsesløftet) (pdf) (nyt vindue)

Informationsbrev af den 4. juni 2021 om ny bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge (beregning af sygedagpenge til selvstændige) (pdf) (nyt vindue)

Orientering om vedtagelse af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge (Forlængelse af suspension af dagpengeforbrug, 4-månedersperioden ved opgørelse af karens og forbrug af supplerende dagpenge, mulighed for forlængelse af beregningsperioden for selvstændige erhvervsdrivende med over- eller underskud for indkomståret 2020 og forlængelse af retten til sygedagpenge som følge af covid-19) – L 218 (pdf)(nyt vindue)

Orientering af 12. maj 2021 om vedtagelse af lovforslag om yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19 (pdf) (nyt vindue)

Orientering af 12. maj 2021 om ny bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 (pdf)(nyt vindue)

Orientering af den 4. maj 2021 om fremsættelse af lovforslag om forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19 (pdf) (nyt vindue)

Opdateret orienteringsskrivelse af den 20. april 2021 om ny hovedbekendtgørelse om genåbning og delvis suspension af beskæftigelsesindsats-ensom følge af covid-19 (pdf) (nyt vindue)

Orientering af den 15. april 2021: Ny hovedbekendtgørelse om genåbning og delvis suspension af beskæftigelsesindsatsensom følge af covid-19 (pdf) (nyt vindue)

Orienteringsbrev af 30. marts 2021 om forlængelse af midlertidige ordninger på sygedagpengeområdet m.v. på grund af covid-19 (pdf) (nyt vindue)

Orienteringsbrev af 30. marts 2021 om ny periode, der kan ses bort fra ved vurdering af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge for selvstændige som følge af covid-19 (pdf) (nyt vindue)

Orientering af 26, marts 2021 om delvis genåbning af beskæftigelsesindsatsen (pdf) (nyt vindue)

Orienteringsbrev af 26. marts 2021 om forlængelse af midlertidige ordninger på sygedagpengeområdet (pdf) (nyt vindue)

Orientering af 23. marts 2021 om ny midlertidig forlængelse af retten til sygedag-penge - § 26 h (pdf) (nyt vindue)

Orientering af 22. marts 2021 om loven og bekendtgørelser, der udmønter initiativet om omstilling for medarbejdere/ledige fra Aftale om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19 fra januar 2021 (pdf) (nyt vindue)

Orientering af 17. marts 2021 om vedtagelse af lovforslag om yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19 til og med 30. april 2021 (pdf) (nyt vindue)

Orientering af 8. marts 2021 om fremsættelse af ændringsforslag om yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19 (pdf) (nyt vindue)

Bekendtgørelse af 26. februar 2021 om ændring af bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (nyt vindue)

Orientering af 26. februar 2021 om forlængelse af covid-19-restriktionerne for beskæftigelsesindsatsen (pdf) (nyt vindue)

Bekendtgørelse af 29. januar 2021 om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (nyt vindue)

Orienteringsbrev af 28. januar 2021 om ny bekendtgørelse om forlængelse af covid-19-restriktionerne for tilbud m.v. til 28. februar og om visse øvrige ændringer (pdf) (nyt vindue)

Orientering af 20. januar 2021 om ny midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge samt 2 opdaterede vejledninger (pdf) (nyt vindue)

Orientering om vedtagelse af lov nr. 59 af 19. januar 2021 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19) (pdf) (nyt vindue)

Brev af 14. januar 2021 om forlængelse af skærpede COVID-19-tiltag til og med den 7. februar 2021 (pdf) (nyt vindue)

Orientering om fremsættelse af lovforslag om yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19 (pdf) (nyt vindue)

Orienteringsbrev af 29. december til landets kommuner og a-kasser om forlængelse af skærpede tiltag til 17. januar (pdf) (nyt vindue)

Orienteringsbrev af den 21. december 2020 om ny bekendtgørelse om særlig varslingspulje i 2021 til indsats i forbindelse med afskedigelser m.v. i mindre virksomheder i kriseramte brancher (pdf) (nyt vindue)

Orientering af 18. december 2020 om ændring af bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (pdf) (nyt vindue)

Brev af 17. december 2020 om udvidelse af COVID-19-tiltagene fra 9. december til hele landet samt nye skærpede tiltag for beskæftigelsesindsatsen (pdf) (nyt vindue)

Brev af 10. december 2020 om udvidelse af de skærpede COVID-19-tiltag fra 7. december til Region Midtjylland, Region Sjælland samt Aalborg, Vejle, Fre-dericia og Middelfart kommuner (pdf) (nyt vindue)

Orientering af 10. december 2020 om ændring af bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 vedr. forlængelse af digitale samtaler mv. (pdf) (nyt vindue)

Brev af 8. december 2020 om nye og forlængede COVID-19 tiltag for hhv. 38 storbyer/sjællandske kommuner samt forlængelse af gældende tiltag for hele landet (pdf) (nyt vindue)

Udmelding af 20. november 2020 om lempelse af restriktioner i beskæftigelsesindsatsen i Nordjylland - i forlængelse af den generelle udmelding om betydelige lempelser af restriktioner i Nordjylland (pdf) (nyt vindue)

Orientering om vedtagelse af lov nr. 1642 af 19. november 2020 om ændring af lov om ændring af lov om arbejdsløsheds-forsikring m.v., lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik og lov om seniorjob (Forlængelse af dagpengeperioden og retten til sygedagpenge, genindførelse af forlængelse af 12 månedersperioden i 225-timersreglen og konsekvensrettelse i lov om seniorjob som følge af dagpengeperiodens forlængelse) (pdf) (nyt vindue)

Orientering af 18. november 2020 til jobcentre, kommuner og a-kasser i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø (pdf) (nyt vindue)

Brev om bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. på serveringssteder, i detailhandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter i jobcentre, i borgerservice og på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med håndtering af covid-19 (pdf) (nyt vindue)

Orientering om fremsættelse af forslag til lov om ændring af lov arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik (Forlængelse af dagpengeperioden og retten til sygedagpenge samt genindførelse af forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen) 10-11-2020 (pdf) (nyt vindue)

Udmelding om beskæftigelsesindsatsen i Nordjylland – i forlængelse af den generelle udmelding om tiltag til at reducere smitteudvikling i Nordjylland 07-11-2020 (pdf) (nyt vindue)

Anbefalinger til jobcentre og a-kasser i forbindelse med myndighedernes seneste retningslinjer for at hindre spredningen af coronavirus 27-10-2020 - justeret 03-11-20 (pdf) (nyt vindue)

Orienteringsskrivelse til jobcentre og a-kasser af 29. september 2020 om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (pdf) (nyt vindue)

Bekendtgørelse af 25. september 2020 om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (nyt vindue)

Orientering af 26. juni 2020 om vedtagelse af lov nr. 959 af 26. juni 2020 om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Orientering til alle kommuner m.fl. 18. juni 2020 om fremsættelse af forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Orientering til alle kommuner m.fl. 15. april 2020 om fremsættelse af forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Tidligere melding om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen

Statsministeren besluttede den 11. marts 2020, at alle offentligt ansatte, der ikke arbejder med kritiske funktioner, i videst muligt omfang skal arbejde hjemme. Dette som en national foranstaltning for at mindske spredning af coronavirus/COVID-19. Regeringen har siden hen løbende aftalt forskellige faser om genåbningen af Danmark.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har på den baggrund løbende udstedt bekendtgørelser og ændringsbekendtgørelse, der har reguleret beskæftigelsesindsatsen i takt med suspensionsperioden og den gradvise genåbning.

Notat af den 12. marts 2020 om suspendering af beskæftigelsesindsatsen (pdf) (nyt vindue)

Brev af den 12. marts 2020 fra STAR til jobcentre og a-kasser (pdf) (nyt vindue)

Notat af den 13. marts 2020 om suspendering af beskæftigelsesindsatsen (pdf) (nyt vindue)

Bekendtgørelse af den 20. marts 2020: Bekendtgørelse om en delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som en følge af COVID-19 (nyt vindue)

Orienteringsbrev til kommuner og a-kasser om bekendtgørelse af den 20. marts 2020 (pdf) (nyt vindue)

Bekendtgørelse af den 30. marts 2020 om ændring af bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (nyt vindue)

Orienteringsbrev til kommuner og a-kasser om bekendtgørelse af den 30. marts 2020 (pdf) (nyt vindue)

Bekendtgørelse af den 20. april 2020: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (nyt vindue)

Orienteringsbrev til kommuner og a-kasser om bekendtgørelse af den 20. april 2020 (pdf) (nyt vindue)

STARs orienteringsbrev af 22. april 2020 om vedtagelsen af lov nr. 473 af 22. april 2020 (nyt vindue)

Orienteringsskrivelse om genåbning til kommuner, jobcentre og a-kasser af 27. maj 2020 (pdf) (nyt vindue)

Bekendtgørelse af den 26. maj 2020: Bekendtgørelse om delvis genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (nyt vindue)​

Orienteringsskrivelse til jobcentre og a-kasser af 15. juni 2020 om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (pdf) (nyt vindue)

Bekendtgørelse af 12. juni 2020 om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (nyt vindue)

Hvis du har spørgsmål

Den midlertidige suspension og den gradvise genåbning af beskæftigelsesindsatsen rejser mange spørgsmål. Vi har derfor samlet de oftest stillede spørgsmål. Der tages forbehold for ændringer i takt med at situationen udvikler sig. Spørgsmål og svar vil løbende blive opdateret i takt hermed:

For a-kasser, jobcentre og kommuner: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

For virksomheder: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

Info til borgere om COVID-19 i forhold til beskæftigelsesindsats og ydelser

For yderligere information bedes jobcentrene skrive til star@star.dk eller ringe til deres regionale arbejdsmarkedskontor:

Kontakt Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord

Kontakt Arbejdsmarkedskontor Syd

Kontakt Arbejdsmarkedskontor Øst

Sidst opdateret: 11-06-2021