Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Mundbind og forsamlingsforbud: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

De nye foranstaltninger på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus rejser mange spørgsmål. Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål om mundbind og forsamlingsforbud.

Spørgsmålene og svarene vil løbende blive opdateret i takt med besvarelsen af indkomne spørgsmål. Sådan finder du de seneste spørgsmål/svar:

  • Spørgsmålene er ordnet kronologisk inden for hvert emne, så det senest besvarede spørgsmål ligger øverst.
  • Hvis svaret på et eksisterende spørgsmål bliver revideret, tilføjer vi ”revideret” i slutningen af spørgsmålet og flytter det op øverst.
  • Sidens ”sidst opdateret”-dato nederst på siden ændrer sig, når der tilføjes, revideres eller slettes spørgsmål/svar.

Svar 03-06-21:

Iflg. § 13, stk. 1, i BM’s corona-bekendtgørelse nr. 885 af 11. maj 2021 skal alle besøgende (over 12 år) bære mundbind eller visir i lokalerne i jobcentrene, herunder kommunens egne lokaler og lejede lokaler, hvor jobcenteret afholder samtaler, tilbud, aktiviteter m.v., jf. dog undtagelserne i §§ 14 og 15. Dette gælder også, når man sidder ned fx i en ventesituation eller deltager i undervisning.

Ifølge § 13, stk. 2, i samme bekendtgørelse, omfatter kravet også medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet det pgl. jobcenter og har kontakt til besøgende. Kravet omfatter dog ikke medarbejdere m.v., der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejderen har adgang.

Det betyder fx, at hvis et samtalelokale er indrettet med en afskærmning, som medarbejderen befinder sig bagved under samtale med en borger, så vil medarbejder være undtaget for krav om brug af mundbind eller visir.

Desuden kan henvises til undtagelserne til kravet om mundbind/visir, som fremgår af bekendtgørelsens §§ 14 og 15.

Ifølge § 14 gælder kravet ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau eller med fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind. Og ifølge § 15 kan mundbind/visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Der henvises til det nærmere indhold af § 15.

Svar 20-05-21:

Reglerne fremgår af Justitsministeriets bekendtgørelse om forbud mod forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19 (p.t. BEK nr. 813 af 5. maj 2021).

Ifølge denne forsamlingsbekendtgørelse er hovedreglen et forsamlingsforbud for flere end p.t. 25 personer ved indendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter e.l. Ifølge genåbningsaftalen fra 21. april 2021 forhøjes dette loft til 50 pr. 21. maj, hvilket ikke fremgår af den aktuelle forsamlingsbekendtgørelse. Jobcentrene opfordres til at holde øje med ændringer af bekendtgørelsen på Retsinformation.

På baggrund af dialog med Justitsministeriet er det STAR’s vurdering, at borgere, der skal til undervisning, ikke vil være omfattet af den såkaldte arbejdspladsundtagelse til forsamlingsloftet, som omtales i forsamlingsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 3.

Ud over forsamlingsbekendtgørelsen skal også iagttages arealkravet og mundbinds/visirkravet i kapitel 2 i STAR’s bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen (p.t. BEK nr. 885 af 11. maj 2021).

Tidligere gældende svar:

Svar 06-05-21 - ikke længere gældende:

Reglerne fremgår af Justitsministeriets bekendtgørelse om forbud mod forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19 (p.t. BEK nr. 813 af 5. maj 2021).

Ifølge denne forsamlingsbekendtgørelse er hovedreglen et forsamlingsforbud for flere end p.t. 25 personer ved indendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter e.l. Ifølge genåbningsaftalen fra 21. april 2021 forhøjes dette loft til 50 pr. 21. maj, hvilket ikke fremgår af den aktuelle forsamlingsbekendtgørelse. Jobcentrene opfordres til at holde øje med ændringer af bekendtgørelsen på Retsinformation.

På baggrund af dialog med Justitsministeriet er det STAR’s vurdering, at borgere, der skal til undervisning, ikke vil være omfattet af den såkaldte arbejdspladsundtagelse til forsamlingsloftet, som omtales i forsamlingsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 3.

Ud over forsamlingsbekendtgørelsen skal også iagttages arealkravet og mundbinds/visirkravet i kapitel 2 i STAR’s bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen (p.t. BEK nr. 646 af 13. april 2021, som ændret ved BEK nr. 682 af 19. april 2021).

Svar 04-05-21 - ikke længere gældende:

Reglerne fremgår af Justitsministeriets bekendtgørelse om forbud mod forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19 (p.t. BEK nr. 690 af 20. april 2021 med senere ændringer).

Ifølge denne forsamlingsbekendtgørelse er hovedreglen et forsamlingsforbud for flere end (p.t.) 10 personer ved indendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter e.l. Ifølge genåbningsaftalen fra 21. april 2021 forhøjes dette loft til 25 personer pr. 6. maj og til 50 pr. 21. maj.  Forsamlingsbekendtgørelsen er dog p.t. ikke ændret med disse grænser, hvilket Jobcentrene selv bør holde øje med på Retsinformation.

På baggrund af dialog med Justitsministeriet er det STAR’s vurdering, at borgere, der skal til undervisning, ikke vil være omfattet af den såkaldte arbejdspladsundtagelse til forsamlingsloftet, som omtales i forsamlingsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 3.

Ud over forsamlingsbekendtgørelsen skal også iagttages arealkravet og mundbinds/visirkravet i kapitel 2 i STAR’s bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen (BEK nr. 646 af 13. april 2021, som ændret ved BEK nr. 682 af 19. april 2021).

Svar 20-05-21:

Nej, men det gør forsamlingsreglerne i Justitsministeriets bekendtgørelse om forbud mod forsamlinger. (p.t. BEK nr. 813 af 5. maj 2021).

Der kan henvises til § 12 i STAR’s bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen (BEK nr. 885 af 11. maj 2021).

Det fremgår heraf, at der maksimalt må tillades adgang for 1 besøgende pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 4 m2, må der dog tillades adgang for 1 besøgende. I lokaler, hvor besøgende i det væsentlige sidder ned, må der tillades adgang for 1 besøgende pr. 2 m2 gulvareal.

Dette arealkrav gælder for lokaler i jobcentrene, hvortil der er offentlig adgang. Samtale- og kursuslokaler o.l., hvor der alene er adgang for inviterede borgere, betragtes ikke som lokaler med offentlig adgang, hvorfor de ikke er omfattet af arealkravet. Det samme gælder for jobklubber i jobcentrene, hvor der kun deltager visiterede borgere.

Ud over reglerne om arealkrav i STAR’s bekendtgørelse skal jobcentrene som nævnt være opmærksomme på forsamlingsreglerne i Justitsministeriets bekendtgørelse om forbud mod forsamlinger.

Tidligere gældende svar:

Svar 04-05-21- ikke længere gældende:

Nej, men det gør forsamlingsreglerne i Justitsministeriets bekendtgørelse om forbud mod forsamlinger. (BEK nr. 690 af 20. april 2021 med senere ændringer).

Der kan henvises til STAR’s orienteringsbrev fra 20. april 2021, som omhandler bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen (BEK nr. 646 af 13. april 2021, som ændret ved BEK nr. 682 af 19. april 2021).

Det fremgår heraf, at arealkravet (p.t. 7,5 m2 pr. besøgende) i bekendtgørelsens § 12 alene gælder for lokaler i jobcentrene, hvortil der er offentlig adgang. Samtale- og kursuslokaler o.l., hvor der alene er adgang for inviterede borgere, betragtes ikke som lokaler med offentlig adgang, hvorfor de ikke er omfattet af arealkravet. Det samme gælder for jobklubber i jobcentrene, hvor der kun deltager visiterede borgere.

Ud over reglerne om arealkrav i STAR’s bekendtgørelse skal jobcentrene som nævnt være opmærksomme på forsamlingsreglerne i Justitsministeriets bekendtgørelse om forbud mod forsamlinger.

Svar 04-05-21:

Ja. Det fremgår af § 13 i bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen (BEK nr. 646 af 13. april 2021), at anvendelsen af mundbind/visir gælder alle besøgende på 12 år og derover, når de befinder sig i lokaler i jobcentre, herunder kommunens egne lokaler og lejede lokaler, hvor jobcenteret afholder samtaler, tilbud, aktiviteter m.v. I modsætning til, hvad der gælder for arealkravet i bekendtgørelsens § 12, er der ikke for mundbind/visir regler om, at kravet kun gælder lokaler med offentlig adgang. Der kan henvises til bekendtgørelsens § § 14 og 15 for så vidt angår undtagelsesmuligheder for at anvende mundbind/visir.

Svar 04-05-21:

Nej. Private aktører, der udfører opgaver for jobcenteret uden for kommunens lokaler, er ikke omfattet af arealkravet i STAR’s bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen. Opmærksomheden kan i stedet henledes på Erhvervsministeriets ”Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19”  (BEK nr. 696 af 19. april 2021 med senere ændringer).

Sidst opdateret: 03-06-2021