Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny pulje til udvikling af jobrettede kurser på IT området

28. marts 2018

Puljen har til formål at afdække behovet for samt udvikling af jobrettede kurser på IT området.

Som led i udmøntning af trepartsaftale fra 2016 udmeldes en ansøgningspulje på 1,0 mio. kr. til udvikling af jobrettede kurser på IT-området med henblik på at give ledige (nyuddannede og erfarne) IT-uddannede relevante kompetencer f.eks. i form af konkrete IT-sprog og/eller værktøjer.
Puljen kan søges af alle relevante aktører. Ansøgningsfristen er den fredag d. 27 april 2018 kl. 12:00.

Pulje til udvikling af jobrettede kurser på IT området